Tajemství nebe (Heger překlad)


Toto je překlad: Arcana Coelestia od Emanuel Swedenborg

Přeloženo do čeština od P. Heger


Popis:

This work explains the inner meaning of Genesis and Exodus. Chapter overviews are underpinned by analysis of the symbolism of Bible words.

O tomto překladu:

Tato práce vysvětluje vnitřní význam Genesis a Exodus. Přehledy kapitol jsou podloženy analýzou symboliky biblických slov.

Vytvořeno nebo přeloženo: P. Heger

Datum vytvoření: 2017

Kredit: Přeložil: rev. Mgr. Pavel Heger Jazyková úprava: Mgr. Květoslava Hegrová; Návrh a zpracování obálky: dr. Jan Buchta, Vydáno vlastním nákladem r. 2017 ISBN 978-80-270-1572-6

All rights reserved.

Licence: Used with permission - viz podmínky

Získané od: https://swedenborg.cz


Doporučená citace:

Tajemství nebe. Translated by P. Heger. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Přeložit: