Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


Toto je překlad: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions od Jared Buss

strojově přeloženo do Tagalog

Popis:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Datum vytvoření: 2023

Kredit: New Christian Bible Study machine translation team.

Autorská práva: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - viz podmínky

O: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Doporučená citace:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Zpět