Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer # 162

Prostudujte si tuto pasáž

        
/ 325  
  

162. Wie alleen universeel erkent een zondaar te zijn, en zich schuldig maakt aan alle boze dingen en zich niet onderzoekt, dat is zijn eigen zonden ziet, deze doet wel belijdenis maar niet de belijdenis van de boete of van het berouw. Omdat deze niet zijn boze dingen kent, leeft hij daarna zoals tevoren.

  
/ 325  
  
   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 143, 585


   Studijní pomůcky

Videa ze Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Repentance: Getting Past the Two Monsters - S&L Short Clips

Repentance is not about declaring oneself a general sinner. It's about looking for specific bad habits to acknowledge, resist and change.


Repentance: How To Be In Heaven Now - Swedenborg and Life

"Active repentance is examining ourselves, recognizing and admitting our sins, praying to the Lord, and beginning a new life." - True Christianity, Emanuel Swedenborg


Published by Swedenborg Boekhuis.


Přeložit: