Other sheepfolds


Toto je původní text: Other sheepfolds od New Christian Bible Study Staff

Popis:

Seven times, Jesus says things like, "I am the vine", or "I am the bread of life". What if someone isn't a Christian? What then?

Vytvořeno nebo přeloženo: New Christian Bible Study Staff

Datum vytvoření: 2021

Autorská práva: Copyright by the New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - viz podmínky


Doporučená citace:

Other sheepfolds. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back