Life more abundantly


Toto je původní text: Life more abundantly od New Christian Bible Study Staff

Popis:

In John 10:10, Jesus states one of the reasons for His advent: "I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly."

Vytvořeno nebo přeloženo: New Christian Bible Study Staff

Datum vytvoření: 2022

Kredit: This article is by the New Christian Bible Study editorial staff and volunteers.

Autorská práva: New Christian Bible Study Corp.

Copyright by the New Christian Bible Study Corp. All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - viz podmínky


Doporučená citace:

Life more abundantly. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Zpět