Sundej si boty!


Toto je překlad: Take off your shoes! od New Christian Bible Study Staff

Přeloženo do čeština


Popis:

Když Joshua vedl děti Izraele do země Kanaán, zjevil se mu anděl a řekl mu, aby si sundal boty, protože byl na svaté zemi. Podobná věc se stala Mojžíšovi před 40 lety. Sundej si boty...

Datum vytvoření: 2021

Kredit: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Autorská práva: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - viz podmínky


Doporučená citace:

Sundej si boty!. Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back