Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu


Toto je překlad: Glorifying and Praising God od New Christian Bible Study Staff

strojově přeloženo do isiZulu

Popis:

“Babuya abelusi, bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile nabakubonile, njengoba kwakukhulunyiwe kubo.

Datum vytvoření: 2023

Kredit: New Christian Bible Study machine translation team.

Autorská práva: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - viz podmínky

O: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Doporučená citace:

Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Zpět