Svoboda projevu. Svobodná myšlenka. Svobodné náboženství.


Toto je překlad: Freedom of speech. Freedom of thought. Freedom of religion. od New Christian Bible Study Staff

Přeloženo do čeština od The NCBSP AI team


Popis:

Mnoho lidí o těchto věcech přemýšlí. Co o nich říká Bible?

Vytvořeno nebo přeloženo: The NCBSP AI team

Datum vytvoření: 2020

Kredit: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Autorská práva: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - viz podmínky


Doporučená citace:

Svoboda projevu. Svobodná myšlenka. Svobodné náboženství.. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back