Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 6493

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Prostudujte si tuto pasáž

      |   
/ 10837  
  

6493. Vaak heb ik met geesten over het lot gesproken, dat in de wereld als een toeval verschijnt, omdat men niet weet waar het vandaan is; en omdat men dit niet weet, ontkennen sommigen dat het bestaat. Toen mij iets zodanigs, dus als toevallig, overkwam, werd door de engelen gezegd dat het was voorgevallen omdat zulke geesten aanwezig waren en wanneer het een boze toevalligheid was, dat dan de sfeer van zulke boze geesten de overhand had. De boze geesten hebben ook met hun kunsten uitgevonden om een sfeer voort te brengen waar vanuit rampspoedige gebeurtenissen voorvielen, die volledig verschenen alsof ze bij toeval plaatsvonden. En er werd verder gezegd dat alle dingen, ja zelfs de allerminste, tot de minste van de minste dingen toe, door de Voorzienigheid van de Heer worden geleid, tot zelfs ten aanzien van de voetstappen zelf toe; en dat wanneer iets zodanigs dat daarmee in strijd is, de overhand heeft, rampspoedige dingen voorvallen; en het werd door hen bevestigd dat er niet enig toeval bestaat; en dat het schijnbaar toevallige of het lot de Voorzienigheid in het laatste van de orde is, waarin alle dingen zich betrekkelijk onbestendig gedragen.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl