Daniel and the King's Food


Toto je původní text: Daniel and the King's Food od Rev. Dr. Andrew T. Dibb


Popis:

Daniel and his friends, now captives in Babylon, refuse the food that is being offered to them from the King's table.


Vytvořeno nebo přeloženo: Rev. Dr. Andrew T. Dibb

Kredit: Thanks to Rev. Andrew Dibb.

Autorská práva: All rights reserved

Licence: Used with permission - viz podmínky

O: From "The Book of Daniel Explained" by Rev. Andrew Dibb


Publikační údaje:


Doporučená citace:

Dibb, Andrew. Daniel Refuses the King's Food. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Přečíst od začátku

Přeložit: