Amanani 33

Studovat vnitřní smysl

Xhosa     

← Amanani 32   Amanani 34 →

1 Zizo ezi iimfuduka zoonyana bakaSirayeli, abaphumayo ezweni laseYiputa ngokwemikhosi yabo, ngesandla sikaMoses noAron.

2 UMoses wakubhala ukuphuma kwabo ngokweemfuduka zabo, ngokomlomo kaYehova. Zizo ke ezi iimfuduka zabo ngokuphuma kwabo:

3 Banduluka eRameses ngenyanga yokuqala, ngosuku lweshumi elinesihlanu lwenyanga yokuqala; ngengomso emva kwepasika, baphuma oonyana bakaSirayeli ngesandla esiphakamileyo, emehlweni amaYiputa onke.

4 AmaYiputa ayengcwaba abo wababethayo uYehova kuwo, bonke abamazibulo; nasezithixweni zabo uYehova wenza izigwebo.

5 Banduluka oonyana bakaSirayeli eRameses, bamisa iintente eSukoti.

6 Banduluka eSukoti, bamisa e-Etam, esesiphelweni sentlango.

7 Banduluka e-Etam, babuyela ngasePihahiroti, ephambi kweBhahali-tsefon, bamisa phambi kweMigidoli.

8 Banduluka phambi kweHahiroti, baluwela ulwandle, baya entlango; bahamba uhambo lweemini ezintathu entlango ye-Etam, bamisa eMara.

9 Banduluka eMara, bafika e-Elim; kwakukho e-Elim apho imithombo yamanzi elishumi elinamibini, nemithi yesundu engamashumi asixhenxe, bamisa khona.

10 Banduluka e-Elim, bamisa ngaseLwandle oluBomvu.

11 Banduluka eLwandle oluBomvu, bamisa entlango yeSin.

12 Banduluka entlango yeSin, bamisa eDofeka.

13 Banduluka eDofeka, bamisa eAlushe.

14 Banduluka eAlushe, bamisa eRefidim, apho kwakungekho manzi okuba abantu basele.

15 Banduluka eRefidim, bamisa entlango yeSinayi.

16 Banduluka entlango yeSinayi, bamisa eKibroti-hatahava.

17 Banduluka eKibroti-hatahava, bamisa eHatseroti.

18 Banduluka eHatseroti, bamisa eRitema.

19 Banduluka eRitema, bamisa eRimon-peretse.

20 Banduluka eRimon-peretse, bamisa eLibhena.

21 Banduluka eLibhena, bamisa eRisa.

22 Banduluka eRisa, bamisa eKehelata.

23 Banduluka eKehelata, bamisa entabeni yeShefere.

24 Banduluka entabeni yeShefere, bamisa eHarada.

25 Banduluka eHarada, bamisa eMakeloti.

26 Banduluka eMakeloti, bamisa eTahati.

27 Banduluka eTahati, bamisa eTara.

28 Banduluka eTara, bamisa eMiteka.

29 Banduluka eMiteka, bamisa eHashemona.

30 Banduluka eHashemona, bamisa eMoseroti.

31 Banduluka eMoseroti, bamisa eBhene-yahakan.

32 Banduluka eBhene-yahakan, bamisa emqolombeni waseGidegadi.

33 Banduluka emqolombeni waseGidegadi, bamisa eYotebhata.

34 Banduluka eYotebhata, bamisa eAbrona.

35 Banduluka eAbrona, bamisa e-Etsiyon-gebhere.

36 Banduluka e-Etsiyon-gebhere, bamisa entlango yeTsin eyiKadeshe.

37 Banduluka eKadeshe, bamisa entabeni yeHore, esiphelweni selizwe lwakwaEdom.

38 Wenyuka uAron, umbingeleli, waya entabeni yeHore ngokomlomo kaYehova, wafela khona ngomnyaka wamashumi amane wokuphuma koonyana bakaSirayeli ezweni lamaYiputa, ngenyanga yesihlanu, ngolokuqala enyangeni leyo.

39 UAron wayeminyaka ilikhulu linamanci mabini anamithathu ezelwe, ekufeni kwakhe entabeni yeHore.

40 Weva umKanan, ukumkani waseAradi, owayehleli kwelisezantsi ezweni lakwaKanan ukuba bafikile oonyana bakaSirayeli.

41 Banduluka entabeni yeHore, bamisa eTsalimona.

42 Banduluka eTsalimona, bamisa ePunon.

43 Banduluka ePunon, bamisa eObhoti.

44 Banduluka eObhoti, bamisa eIye-abharim, emdeni wakwaMowabhi.

45 Banduluka eIyim, bamisa eDibhon yakwaGadi.

46 Banduluka eDibhon yakwaGadi, bamisa eAlimon-dihlatayim.

47 Banduluka eAlimon-dihlatayim, bamisa ezintabeni zeAbharim phambi kweNebho.

48 Banduluka ezintabeni zeAbharim, bamisa ezinkqantosini zakwaMowabhi, ngaseYordan malunga neYeriko,

49 Bamisa ngaseYordan, bethabathela kwiBhete-yeshimoti, besa kwiAbhele-shitim ezinkqantosini zakwaMowabhi.

50 Wathetha uYehova kuMoses ezinkqantosini zakwaMowabhi, ngaseYordan malunga neYeriko, esithi,

51 Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Xa nithe nayiwela iYordan, nangena ezweni lakwaKanan,

52 nobagqogqa bonke abemi belo zwe phambi kwenu, niwachithe onke amatye angumfanekiso, nemifanekiso yabo yonke etyhidiweyo niyichithe, nazo zonke iziganga zabo nizitshabalalise;

53 nilihluthe ilizwe, nihlale kulo; kuba ndininikile ilizwe eli, ukuba nime kulo.

54 Nize nilabe ilizwe ngamaqashiso ngokwemizalwane yenu. Omninzi nolenza lininzi ilifa lawo, omncinane nilenze lincinane ilifa lawo; ingulowo ube sendaweni elothiliwe kuyo iqashiso lawo. Nolidla ilifa ngokwezizwe zooyihlo.

55 Ukuba anithanga nibagqogqe abemi belizwe phambi kwenu, kothi abo nibasalisileyo babengameva emehlweni enu, neemviko emacaleni enu, banibandezele ezweni enihleli kulo.

56 Kothi, njengoko ndagqibayo ukwenza kubo, ndenze ngako nakuni.

← Amanani 32   Amanani 34 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 33      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-2. The subject of whole chapter is the changes of state through which the man of the church passes in the course of regeneration, which are all inscribed on his memory.

Verses 1-15. The first general state includes deliverance from evil, a state of instruction, and some preparatory states of temptation.

Verses 16-36. The second general state involves more temptations, and a gradual advance towards a state of the good of truth or of charity, accompanied by successive states of instruction and a realization of more distinct states of natural delight in good and truth.

Verses 37-49. And the third general state describes other states of temptation, during which there is a decline to a state of adulterated good.

Verses 50-56. But now revelation follows concerning deliverance from this temptation, and an advance into the heavenly state in which evils and errors are to be entirely abolished, or removed, because otherwise falsities would obscure the light of truth, weaken the life of charity, and pervert the life of love to the Lord.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3249, 3325, 3858, 4236, 8017

Apocalypse Revealed 439, 862


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 458, 560

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 15:7, 47:11

IEksodus 6:26, 7:7, 12:12, 29, 37, 41, 51, 13:20, 14:2, 8, 9, 15:22, 23, 27, 16:1, 17:1, 18:11, 19:1, 2, 34:12, 13

Amanani 3:13, 10:12, 11:34, 35, 12:16, 13:26, 20:22, 28, 21:1, 4, 10, 11, 22:1, 25:1, 26:54, 55, 27:12, 32:34

IDuteronomi 1:3, 2:8, 3:18, 9:1, 10:6, 7, 32:50

Yoshuwa 1:6, 11:15, 13:20, 23:5, 7, 13, 16

1 Kumkani 9:26, 11:7

UIsaya 19:1

NguYeremiya 48:22

UHezekile 6:14, 25:9, 28:24

Významy biblických slov

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ulwandle
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

Uhambo
'To journey' signifies the institutes and order of life.

Elim
Elim (Exod. 15:27) signifies a state of illustration and of affection, thus of consolation after temptation.

ezelwe
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

thetha
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

ilifa
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...


Přeložit: