Amanani 12

Studovat vnitřní smysl

       

1 Bathetha ooMiriyam noAron ngoMoses ngenxa yendawo yenkazana engumKushikazi abeyizekile: ngokuba wayezeke inkazana engumKushikazi.

2 Bathi, UYehova uthethe ngoMoses yedwa yini na? Akathethanga nangathi na? Weva uYehova.

3 Ke indoda le inguMoses ibilulamile kunene kunabantu bonke abasemhlabeni.

4 Wathetha uYehova ngesiquphe kuMoses, nakuAron, nakuMiriyam, esithi, Phumani nina nobathathu, nize ententeni yokuhlangana; baphuma bobathathu.

5 Wehla uYehova ngomqulu welifu, wema emnyango wentente, wabiza ooAron noMiriyam; baphuma bobabini.

6 Wathi, Khanive amazwi am. Ukuba nithe nanomprofeti kaYehova, ndozazisa kuye ngombono, ndithethe kuye ephupheni.

7 Akanjalo umkhonzi wam uMoses; unyanisekile yena endlwini yam yonke.

8 Ndiya kuthetha naye umlomo kumlomo, ngokubonakalayo, kungabi ngantsonkotha; asikhangele yena isimilo sikaYehova. Yini na ukuba ningoyiki ukuthetha ngomkhonzi wam uMoses?

9 Wavutha umsindo kaYehova kubo, wemka yena.

10 Lemka ilifu ententeni; yini le? uMiriyam uneqhenqa njengekhephu. Wabheka uAron kuMiriyam; yini? uneqhenqa.

11 Wathi uAron kuMoses, Tarhu, nkosi yam; musa ukusibeka tyala ngesono esisenzileyo ngokumatha, sonangaso.

12 Makangaseleba njengofileyo, othi ekuphumeni kwakhe esizalweni sonina abe seledlekile isiqingatha senyama yakhe.

13 Wakhala uMoses kuYehova, esithi, Thixo, ndiyakukhunga, khawumphilise.

14 Wathi uYehova kuMoses, Ukuba uyise ubetshice ukutshica oku ebusweni bakhe, ubengayi kuva ihlazo na iintsuku ezisixhenxe? Makavalelwe imihla ibe sixhenxe ngaphandle kweminquba, emveni koko amkelwe.

15 Wavalelwa ke uMiriyam ngaphandle kweminquba imihla esixhenxe. Abanduluka abantu, wada wamkelwa uMiriyam.

16 Emveni koko banduluka abantu eHatseroti, bamisa entlango yaseParan.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 12      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-5. On the opposition of perverted good and perverted truth to Divine Truth in a state of temptation.

Verses 6-9. There is revelation in consequence, showing the distinction between the manifestation of truth to the internal and the external, or to the celestial and spiritual man, and also that the external man is averted from the Lord and ceases to recognize the truth.

Verses 10-12. And then, when truth is revealed without appearances, there is profanation, which, seen and acknowledged, induces a state of repentance.

Verses 13-16. Consequently, there is, internally, a desire for restoration from a state of profanation; and revelation is made that this can only be removed by regeneration successively.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1676, 2714, 4236, 10570

Apocalypse Revealed 862


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 624, 650

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 28:12, 16, 37:5, 9

IEksodus 2:21, 4:6, 14, 15:20, 26, 19:19, 33:11, 34:6

ILevitikus 13:4, 13

Amanani 1:1, 5:2, 7:89, 10:12, 11:1, 10, 25, 16:2, 26:59, 33:18

IDuteronomi 18:15, 18, 24:9, 25:9, 34:10

1 Samuweli 3:21, 28:6

2 Samuweli 7:4, 24:10

1 Kumkani 3:5, 13:6

2 yeziKronike 26:19

Umsebenzi 4:13

UHezekile 35:13

UDaniel 2:19, 7:1

UHoseya 12:11

Yoweli 3:1

UZekariya 1:8

NguLuka 6:28

2 KwabaseKorinte 10:1

Hebhere 3:2, 5

Významy biblických slov

uthethe
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Indoda
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

wehla
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

wema
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

bobabini
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Umlomo
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

ukuthetha
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

umsindo
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

Ilifu
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

UMiriyam
'Miriam,' as in Exodus 15:20, signifies the good of faith.

nkosi
In most cases, a "master" in the Bible refers to truth: knowledge, an understanding of the situation at hand, an understanding of the Lord's wishes,...

Isiqingatha
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

ihlazo
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

iintsuku
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...


Přeložit: