Leviticus 6

Studovat vnitřní smysl

Xhosa     

← Leviticus 5   Leviticus 7 →

1 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

2 Xa ubani athe wona ngokumeneza, emeneza kuYehova, wayikhanyela kummelwane wakhe into ebibekwe kuye, nokuba yinto esisibambiso, nokuba yinto exhakamfulweyo, nokuba umcudisile ummelwane wakhe,

3 nokuba ufumene into ebidukile wayikhanyela, wafunga ubuxoki ezintweni zonke azenzileyo, esona ngazo:

4 wothi, xa athe wona, wazeka ityala, ayibuyise loo nto ixhakamfulweyo, abeyixhakamfule, nento ecudisiweyo, abeyicudisile, nento ebekiweyo, ebibekiwe kuye, nento ebidukile wayifumana,

5 nento yonke abeyifungele ubuxoki. Woyibuyekeza ngangenani layo, ongeze phezu kwalo isahlulo sesihlanu salo, ayinike osukuba engumniniyo ngomhla wedini lakhe letyala.

6 Wolizisa idini letyala lakhe kuYehova, kumbingeleli, inkunzi yemvu egqibeleleyo yasempahleni emfutshane, ngokulinganisela kwakho, ibe lidini letyala.

7 Umbingeleli womcamagushela phambi koYehova, axolelwe ke ezintweni zonke azenzileyo, wazeka ityala ngazo.

8 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

9 Wisela uAron noonyana bakhe umthetho, uthi, Nguwo lo umyalelo wedini elinyukayo: lona idini elinyukayo lotsha eziko phezu kwesibingelelo ubusuku bonke kude kuse, nomlilo wesibingelelo uhlale usitsha kulo.

10 Umbingeleli makambathe ingubo yakhe yelinen emhlophe, ambathe nebhulukhwe yelinen emhlophe enyameni yakhe, asuse uthuthu lomlilo odle idini elinyukayo phezu kwesibingelelo, alubeke ecaleni lesibingelelo;

11 ahlube iingubo zakhe ezo, ambathe ngubo zimbi, aphume nothuthu, aye nalo ngaphandle kweminquba, endaweni emhlophe.

12 Ke umlilo ophezu kwesibingelelo mawuhlale usitsha kuso, ungacimi; umbingeleli abase iinkuni phezu kwawo imiso ngemiso, acwangcise phezu kwawo idini elinyukayo, aqhumisele phezu kwalo ngamanqatha ombingelelo woxolo.

13 Umlilo wohlala usitsha esibingelelweni, ungacimi.

14 Nguwo lo umyalelo womnikelo wokudla: oonyana baka-Aron mabawusondeze phambi koYehova, phambi kwesibingelelo;

15 asube kuwo, azalise isandla emgubeni ocoliweyo womnikelo wokudla, naseolini yawo, nasentlakeni emhlophe yonke ephezu komnikelo wokudla, aqhumisele ngezo nto esibingelelweni. Livumba elithozamisayo, sisikhumbuzo sawo kuYehova eso.

16 Okuse leyo kuwo kodliwa nguAron noonyana bakhe, kudliwe kungenagwele endaweni engcwele, bakudle entendelezweni yentente yokuhlangana.

17 Makungosiwa okunegwele; sisabelo sabo endibanike sona ekudleni kwasemlilweni; yingcwele kangcwele, njengedini lesono, nanjengedini letyala.

18 Yonke into eyindoda phakathi koonyana baka-Aron yowudla. Ngummiselo ongunaphakade ezizukulwaneni zenu wasekudleni kwasemlilweni kukaYehova: bonke abasukuba bezichukumisa ezo nto boba ngcwele.

19 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

20 Nguwo lo umsondezo ka-Aron noonyana bakhe, abowusondeza kuYehova ngomhla wokuthanjiswa kwakhe: isahlulo seshumi se-efa yomgubo ocoliweyo, ube ngumnikelo wokudla wamaxesha onke, ube sisiqingatha kusasa, ube sisiqingatha ngokuhlwa;

21 wenziwe ngeoli epanini, uwuzise ukroqiwe, uwusondeze ungamaqhekeza ngokomnikelo wokudla wamaqhekeza, ube livumba elithozamisayo kuYehova.

22 Umbingeleli othanjisiweyo esikhundleni sakhe wowenza koonyana bakhe. Ngummiselo ongunaphakade kuYehova: koqhunyiselwa ngawo uphela;

23 wonke umnikelo wokudla wombingeleli kuqhunyiselwe ngawo uphela, ungadliwa.

24 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

25 Thetha kuAron nakoonyana bakhe, uthi, Nguwo lo umyalelo wedini lesono: apho kuxhelelwa khona idini elinyukayo, loxhelelwa khona idini lesono phambi koYehova; liyingcwele kangcwele lona.

26 Umbingeleli olenzayo idini lesono wolidla; lodliwa endaweni engcwele, entendelezweni yentente yokuhlangana.

27 Bonke abasukuba bechukumisa inyama yalo boba ngcwele; nabasukuba bechaphazela iingubo ngegazi lalo, boyihlamba loo nto ichatshazelweyo endaweni engcwele.

28 Ke yona impahla yodongwe eliphekwe ngayo mayiqhekezwe; ukuba lithe laphekwa ngempahla yobhedu, yoguxwa, ixukuxwe ngamanzi.

29 Yonke into eyindoda phakathi kwababingeleli yolidla: liyingcwele kangcwele lona.

30 Ke lonke idini lesono, ekuziswe inxalenye yegazi lalo ententeni yokuhlangana, ukuba kucanyagushwe engcweleni, malingadliwa, malitshiswe ngomlilo.

← Leviticus 5   Leviticus 7 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 6      

By Henry MacLagan

Verses 1-7. Offences against the truth of faith are described, repentance on account of them, the worship of the Lord, nevertheless, from the good of innocence in the internal man, and reconciliation with Him in consequence

Verses 8-13. The Divine Laws in relation to the worship of the Lord from pure love to Him, or in relation to the worship of the celestial man

Verses 14-18. The same in relation to worship from love to the neighbour, or to the worship of the spiritual man

Verses 19-23. Laws concerning the worship of the Lord in the fully regenerated state, or when truths are fully conjoined with good

Verses 24-30. And also laws concerning the worship of the Lord in order to the removal of actual evils.

Swedenborg

Výklad(a) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 649, 925, 934, 2177, 2187, 2342, 2405, ...

Apocalypse Revealed 278, 395, 417, 468, 778

The Lord 9

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 288, 506, 707


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 79, 179, 324, 365, 391, 496, 548, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 27:21, 28:42, 29:1, 2, 37, 40, 30:7

Leviticus 1:3, 9, 13, 16, 17, 2:1, 3, 10, 11, 3:17, 4:3, 5, 12, 21, 24, 33, 6:9, 10, 11, 18, 19, 20, 22, 7:6, 10:18, 11:33, 15:12, 16:4, 27, 21:22, 24:9

Numbers 15:4, 18:9

1 Chronicles 9:31

Nehemiah 10:35

Ezekiel 40:46, 42:13, 44:19

Hosea 4:8

1 Corinthians 9:13

Word/Phrase Explanations

Ummelwane
'The neighbor' is not only an individual person, but also people collectively, as a less or greater society, our country, the church, the Lord’s kingdom,...

wafunga
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ubusuku
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

Ingubo
'Robes,' as in Revelation 7, signify truths of defense. Before they were washed they signified falsities. People in falsities from ignorance in the spiritual world,...

ngubo
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

umlilo
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

iinkuni
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ngcwele
'To sanctify' denotes being led by the Lord. 'To sanctify' denotes being incapable of being violated.

kusasa
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

ngokuhlwa
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

thetha
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

inyama
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 You Shall Not Bear False Witness
Worship Talk | Ages over 18


Přeložit: