ILevitikus 24

Studovat vnitřní smysl
← ILevitikus 23   ILevitikus 25 →     

1 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

2 Bawisele umthetho oonyana bakaSirayeli, bathabathe bazise kuwe ioli eqaqambileyo yeminquma engqushiweyo yesikhanyiso, ukuba kumiswe isibane samaxesha onke.

3 Nganeno komkhusane wesingqino, ententeni yokuhlangana, wohlala ezicwangcisa uAron izibane phambi koYehova, kuthabathela ngokuhlwa kuzise ekuseni: ngummiselo ongunaphakade ezizukulwaneni zenu.

4 Wohlala ezicwangcisa izibane esiphathweni sezibane esicocekileyo phambi koYehova.

5 Uze uthabathe umgubo ocoliweyo, uwose ube yimiqhathane elishumi elinamibini, umqhathane omnye ube zizahlulo ezibini zesishumi.

6 Uze uyikrozise ngemikrozo emibini, ibe mithandathu mkrozweni mnye, etafileni ecocekileyo ephambi koYehova;

7 ubeke intlaka emhlophe eqaqambileyo phezu komkrozo ngamnye, ibe sisikhumbuzo sesonka, ukudla kwasemlilweni kuYehova.

8 Wohlala eyicwangcisa phambi koYehova ngemihla yonke yesabatha, ivela koonyana bakaSirayeli: ngumnqophiso ongunaphakade.

9 Yoba yeka-Aron noonyana bakhe, bayidle endaweni engcwele; kuba yingcwele kangcwele kuye, ivela ekudleni kwasemlilweni kukaYehova: ngummiselo ongunaphakade.

10 Ke kaloku kwaphuma unyana womSirayelikazi phakathi koonyana bakaSirayeli; waye engunyana womYiputa. Lo nyana womSirayelikazi nomfo wakwaSirayeli bantlalana eminqubeni,

11 unyana womSirayelikazi lowo walithuka iGama, watshabhisa. Bamzisa kuMoses (iGama lonina lalinguShelomiti, intombi kaDibri, wesizwe sakwaDan).

12 Bamfaka elugcinweni, bade babahlulele loo nto ngokomlomo kaYehova.

13 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

14 Mkhupheni lowo utshabhisileyo, abe ngaphandle kweminquba; bonke abo bamvileyo bacinezele ngezandla zabo entlokweni yakhe, limxulube ngamatye lonke ibandla.

15 Uze uthethe koonyana bakaSirayeli, uthi, Umntu ngomntu, xa athe wamtshabhisa uThixo wakhe, wosithwala isono sakhe.

16 Olithukayo igama likaYehova makabulawe afe. Lonke ibandla lomxuluba okunene ngamatye, kwanomphambukeli, kwanozalelwe ekhaya; ekulithukeni kwakhe igama makabulawe.

17 Umntu othe wabetha umntu wafa, nokuba nguwuphi, makabulawe afe.

18 Obethe inkomo yafa, woyimisela; umphefumlo ngomphefumlo.

19 Umntu xa athe wamlimaza ummelwane wakhe, njengoko enze ngako, makwenziwe ngako kuye:

20 ukwaphulwa ngokwaphulwa, iliso ngeliso, izinyo ngezinyo. Njengoko amlimazileyo umntu, makwenziwe ngoko kuye.

21 Obethe inkomo yafa, woyimisela; ke obethe umntu wafa makabulawe.

22 Masibe sinye isigwebo senu kumphambukeli nakozalelwe ekhaya; ngokuba ndinguYehova uThixo wenu.

23 Wathetha uMoses koonyana bakaSirayeli; bamkhuphela phandle kweminquba lowo utshabhisileyo, bamxuluba ngamatye. Benza oonyana bakaSirayeli njengoko uYehova wamwisela umthetho uMoses.

← ILevitikus 23   ILevitikus 25 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 24      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. The good of celestial love, adapted to the state of the spiritual man, is the origin of all spiritual truth in order that there may be light in the spiritual kingdom perpetually

Verses 5-9. On the manifestation of celestial and spiritual good, or, in other words, of pure love to the Lord and love to the neighbour, to the man of the church; that they are to be accurately distinguished; that they are acquired by spiritual conflict; that they are in their receptacles with man; that they are acknowledged to be from the Lord; that they are accompanied by their corresponding truth; and that they are appropriated by man

Verses 10-14. Concerning the falsity derived from evil which infests the church and profanes the truth, and especially the doctrine of the Divine Human; that those who are of this character are, in the meantime, restrained by external bonds; that they come into judgement; and that they are condemned

Verses 15-23. Concerning profanation; concerning injury done to truth and good; and concerning the law of retribution, by which evil and falsity bring upon themselves their own punishment.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1463, 2165, 2177, 2187, 2280, 3272, 4236, ...

Apocalypse Revealed 43, 348, 468, 493, 610, 778, 862

True Christian Religion 707


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 324, 430, 491, 504, 556, 617, 638, ...

Last Judgment (Posthumous) 337

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 9:5, 6

IEksodus 12:28, 38, 49, 18:15, 26, 20:7, 21:23, 25, 33, 36, 25:30, 37, 27:20, 21, 40:4

ILevitikus 2:1, 2, 3:17, 6:9, 11, 10:12, 16:34, 18:21, 20:2, 21:22

Amanani 9:8, 13, 15:35, 27:5

IDuteronomi 1:16

Abagwebi 7

1 Samuweli 21:7

1 Kumkani 10

EyokuQala yeziKronike 9:32, 23:29

2 yeziKronike 13:11, 29:7

UNehemiya 10:34

UIsaya 8:21

UMateyu 5:21, 38, 12:4, 26:65, 66

Maka 2:26

NguYohane 10:33, 19:7

Významy biblických slov

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Isibane
The light of a lamp' signifies illumination from the Lord. A lamp,' as in Revelation 22, signifies natural light from self-derived intelligence. 'A lamp' signifies...

Ngokuhlwa
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

Izibane
The light of a lamp' signifies illumination from the Lord. A lamp,' as in Revelation 22, signifies natural light from self-derived intelligence. 'A lamp' signifies...

umgubo
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

Unyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

phakathi
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

uthethe
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

uthixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

wabetha
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

umphefumlo
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

Ummelwane
'The neighbor' is not only an individual person, but also people collectively, as a less or greater society, our country, the church, the Lord’s kingdom,...

iliso
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

izinyo
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.


Přeložit: