ILevitikus 1

Studovat vnitřní smysl

       

1 UYehova wambiza uMoses, wathetha kuye ententeni yokuhlangana, esithi,

2 Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Xa umntu kuni asondeza kuYehova umsondezo wasezintweni ezizitho zine, nowusondeza loo msondezo wenu niwuthabatha ezinkomeni nasempahleni emfutshane.

3 Ukuba umsondezo wakhe ulidini elinyukayo lasezinkomeni, wosondeza inkomo eliduna eligqibeleleyo emnyango wentente yokuhlangana, alisondeze ukuba limkholekise phambi koYehova.

4 Wocinezela ngesandla sakhe phezu kwentloko yedini elo linyukayo, limkholekise, limcamagushele;

5 alixhele ithole elo lenkomo phambi koYehova. Oonyana baka-Aron, ababingeleli, bolisondeza igazi balitshize, bajikelezise esibingelelweni esisemnyango wentente yokuhlangana.

6 Makalihlinze indini elinyukayo, alityatye;

7 oonyana baka-Aron umbingeleli babeke umlilo phezu kwesibingelelo, bacwangcise iinkuni phezu komlilo;

8 bazicwangcise oonyana baka-Aron, ababingeleli, iinyama ezo, nentloko, nenqatha, phezu kweenkuni eziphezu komlilo ophezu kwesibingelelo.

9 Ke zona izibilini zalo, neentungo zalo mazihlanjwe ngamanzi, aqhumisele ngezo nto zonke umbingeleli esibingelelweni. Lidini elinyukayo, kukudla kwasemlilweni, livumba elithozamisayo kuYehova elo.

10 Ukuba umsondezo wakhe ngowasempahleni emfutshane, nokuba kusezigusheni, nokuba kusezibhokhweni, ulidini elinyukayo, wosondeza iduna eligqibeleleyo;

11 alixhelele ecaleni lesibingelelo ngasentla phambi koYehova; bathi oonyana baka-Aron, ababingeleli, balitshize igazi lalo bajikelezise esibingelelweni;

12 alityatye, kwanentloko yalo nenqatha lalo, azicwangcise ezo nto umbingeleli phezu kweenkuni eziphezu komlilo ophezu kwesibingelelo;

13 azihlambe izibilini neentungo ngamanzi, azisondeze umbingeleli zonke ezo nto, aqhumisele ngazo esibingelelweni. Lidini elinyukayo, kukudla kwasemlilweni, livumba elithozamisayo kuYehova elo.

14 Ke ukuba umsondezo wakhe kuYehova ulidini elinyukayo lasezintakeni, wowusondeza umsondezo wakhe, ethabatha kumahobe, nokuba kukumagobo amavukuthu.

15 Wolisondeza umbingeleli esibingelelweni, aliqhawule intloko, aqhumisele ngalo esibingelelweni, igazi lalo likhanyelwe ecaleni lesibingelelo.

16 Aze asuse indlelo yalo kunye nento ephakathi kwalo, azilahlele ecaleni lesibingelelo elingasempumalanga, ezaleni;

17 alicande emaphikweni alo, engawahluli kanye, aqhumisele ngalo umbingeleli esibingelelweni, phezu kweenkuni eziphezu komlilo. Lidini elinyukayo, kukudla kwasemlilweni, livumba elithozamisayo kuYehova elo.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 1      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-2. The Lord must be worshiped from natural and spiritual good together

Verses 3-9. But worship is first from natural good, or affection, in the order of time

Verses 10-13. Secondly, it is from spiritual affection

Verses 14-17. And thirdly, from the same affections on a lower plane.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2180, 8680


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 870, 922, 925, 1001, 1408, 1823, 1832, ...

Apocalypse Revealed 278, 379, 468, 782

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 706


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 324, 329, 365, 504, 725, 1159

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 8:20, 21, 15:10

IEksodus 3:4, 12:5, 25:22, 29:10, 15, 19, 40:6, 29

ILevitikus 2:2, 9, 16, 3:1, 2, 5, 8, 13, 4:3, 4, 7, 23, 24, 29, 32, 33, 5:7, 10, 15, 18, 6:2, 3, 14, 7:38, 8:18, 21, 28, 9:2, 12:8, 14:10, 16:3, 5, 21, 22:18, 19, 23:12, 18

Amanani 1:1, 5:15, 6:14, 7:15, 15:3, 19:2, 28:7, 8, 11, 19, 31, 29:2, 8, 13

1 Kumkani 18:33

EyokuQala yeziKronike 6:34

2 yeziKronike 4:6, 29:32, 35:12

UEzra 3:5

UHezekile 40:38, 39, 43:18, 45:15

Kwabase-Efese 5:2

Hebhere 6:2, 9:22

1 Yohane 2:2

Významy biblických slov

thetha
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Ababingeleli
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

igazi
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

umlilo
Fire, in the spiritual sense, can mean both love and hatred depending on the context, just as natural fire can be both comforting in keeping...

iinkuni
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

intloko
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....


Přeložit: