Yoshuwa 3

Studovat vnitřní smysl

       

1 Wavuka uYoshuwa kusasa ngengomso. Banduluka eShitim, bafika eYordan, yena noonyana bonke bamaSirayeli; balalisa khona bengekaweli.

2 Kwathi, ekupheleni kwemihla emithathu bacanda ababhali phakathi kweminquba;

3 babawisela abantu umthetho, besithi, Xa nithe nayibona ityeya yomnqophiso kaYehova uThixo wenu, nababingeleli abangabaLevi beyithwele, nonduluka nani endaweni yenu, niyilandele.

4 Kodwa makubekho ithuba phakathi kwenu nayo, elingathi ngokulinganisa libe ngamawaka amabini eekubhite. Ize ningasondeli kuyo, ukuze niyazi indlela enohamba ngayo; kuba anihambanga ngale ndlela ngaphambili.

5 Wathi uYoshuwa ebantwini, Zingcwaliseni; ngokuba ngengomso uYehova uya kwenza imisebenzi ebalulekileyo phakathi kwenu.

6 Wathi uYoshuwa kubabingeleli, Thwalani ityeya yomnqophiso, niwele phambi kwabantu. Bayithwala ke ityeya yomnqophiso, bahamba phambi kwabantu.

7 Wathi uYehova kuYoshuwa, Namhlanje ndiya kuqala ukukwenza mkhulu imihlweni amaSirayeli onke, ukuze azi ukuba ndiya kuba nawe, njengokuba ndibe ndinoMoses.

8 Uze ubawisele wena umthetho ababingeleli abathwele ityeya yomnqophiso, uthi, Xa nithe nafika elunxwemeni lwamanzi aseYordan, zenime eYordan.

9 Wathi uYoshuwa koonyana bakaSirayeli, Sondelani apha, nive amazwi kaYehova uThixo wenu.

10 Wathi ke uYoshuwa, Niya kwazi ngale nto ukuba uThixo ophilileyo uphakathi kwenu, eya kuwagqogqa kuphele phambi kwenu amaKanan, namaHeti, namaHivi, namaPerizi, namaGirgashi, nama-Amori, namaYebhusi.

11 Nantso ityeya yomnqophiso weNkosi yehlabathi lonke, ingena phambi kwenu eYordan.

12 Zithabatheleni ngoko amadoda abe lishumi elinamabini kuzo izizwe zakwaSirayeli, indoda ibe nye, indoda ibe nye esizweni.

13 Kothi ke, xa zithe zamisa emanzini aseYordan iintende zeenyawo zababingeleli abathwele ityeya kaYehova, iNkosi yehlabathi lonke, asuke amanzi aseYordan anqamke, amanzi avela ngasintla eme, abe mfumba-nye.

14 Kwathi ke, ekundulukeni kwabantu ezintenteni zabo, ukuba bawele iYordan, nababingeleli bethwele ityeya yomnqophiso phambi kwabantu;

15 xa bafikayo eYordan abathwele ityeya xa zithi xumbu elunxwemeni lwamanzi iinyawo zababingeleli abathwele ityeya— iYordan izala ihamba ngaphandle kweendonga zayo zonke ngexesha lonke lokuvuna—

16 asuka ema amanzi avela ngasentla, aphakama aba mfumba-nye, kude kakhulu eAdam, umzi ongasecaleni leTsaretan; athi la ahlayo aya elwandle lweArabha, eLwandle lweTyuwa, anqamka aphela. Bawela ke abantu malunga neYeriko.

17 Ababingeleli abathwele ityeya yomnqophiso kaYehova bema bee bhuxe emhlabeni owomileyo phakathi kweYordan; awela onke amaSirayeli kowomileyo, lwada lwagqibela lonke uhlanga ukuwela iYordan.

   Studovat vnitřní smysl

Zkoumání významu Joshua 3      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth (machine translated into čeština)

Joshua Chapter 3: Izraelité překračují řeku Jordán

V této kapitole jdou Izraelci přes zátoku Jordán zázrakem. Vody řeky se drží zpět, aby vytvořily suchou půdu, po které se dá chodit. K tomuto zázraku dochází ve Starém zákoně mnohokrát, počínaje křížením Rudého moře v Exodu. A jak uvidíme, znamená to také pro nás.

Všichni Izraelci se stěhují na okraj řeky Jordán a tábor (viz Nebeská tajemství 6537). Potom je vydáno několik příkazů: pohybovat se pouze tehdy, když vidí, jak se kněží nesoucí archu pohybují první; držet se daleko od archy; zasvětit se; vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. Kněžím se říká, že mají nést truhlu před lidmi a vstoupit do vod řeky.

Tyto podrobné pokyny jsou pro nás důležité v procesu regenerace. Na konci verše Jozue 3:4  to říká něco velmi říkajícího, že „jste takhle neprošli dříve.“ Po pravdě řečeno, ne; práce regenerace je pro nás nová a vezme nás do věcí, které jsme dosud nezažili. Když vidíme, jak se archa blíží, ukazuje naše vlastní potřeba zachovat Pánovy příkazy a pravdy v našich vizích a cílech.

Dostat se daleko od archy je také důležité, protože nesmíme kombinovat náš pohled na to, co děláme, s Pánovým pohledem na to, co musíme udělat - archa obsahuje deset přikázání a musí být vždy viděna (Nebeská tajemství 6724).

Text říká: „Nepřibližujte se k němu, abyste možná věděli, jak musíte jít.“ (Jozue 3:4Lidé jsou také řečeni, aby se zasvětili, aby se stali svatými. To by zahrnovalo mytí, což znamená očištění naší mysli a jednání všeho, co jde proti Bohu.

Posledním příkazem, kterému jsou lidé dány, je vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. To bude důležité v následující kapitole, když z řeky Jordán vyjme dvanáct pamětních kamenů.

Kněží nesoucí archu jsou řečeni, aby vstoupili a namočili se. Pro nás to znamená, že naše odhodlání Bohu a naše nejvyšší úmysly („kněz“ v nás) musí přijít do styku s tekoucí vodou řeky Jordán (první duchovní pravdy, nejprve proto, že Jordán je hranice).

Když to kněží dělají, vody se okamžitě zastaví daleko proti proudu, takže všichni mohou bezpečně překročit, zatímco kněží stojí (viz viz Nebeská tajemství 1664[7]). Když se naše odhodlání Bohu spojí s Božími pravdami pro náš život a staneme se sjednocenými, máme nebeský ideál a nyní půjdeme kupředu. (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 55[3]).

Ve verších 9 až 13 Joshua lidem připomíná, co právě dělají. Přecházejí do Kanaánu: „a živý Bůh je mezi vámi a on bezpochyby vytlačí Kanaany, Hetejce, Hivity, Perizzity, Girgashity, Amority a Jebuzity“, kteří pro nás stojí za křivdy, slabosti, bludy , triky a podvody naší lidské povahy, jako je tomu před tím, než patříme k Bohu. "Hle, truhla smlouvy Pána celé země přechází před vámi do Jordánu."

Tato kapitola je naší první akcí a odhodláním na začátku naší regenerace nebo nového zrození. Zavezou nás odtud sem, nikdy se nevrátíme. Je to přechod z jedné strany našeho života na druhou (Nebeská tajemství 7779[3]). A celý Izrael přešel na suché zemi. Každý z nás je „celý Izrael“, protože nás má mnoho částí; milujeme, myslíme, věříme, ceníme, jednáme, děláme užitečné věci, sdílíme, pracujeme a hrajeme, a to vše a mnoho dalších bude součástí našeho duchovního života, který leží před námi.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 700

Apocalypse Revealed 529

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 284


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 901, 1444, 1585, 2788, 2913, 3858, 4255, ...

Apocalypse Revealed 505

Doctrine of Life 60

True Christian Religion 285


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532

Spiritual Experiences 2289

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 15:21, 21:14, 22:3

IEksodus 14:22, 29, 15:8, 19:10

ILevitikus 20:7

Amanani 13:2, 29

IDuteronomi 3:17, 5:26, 7:21, 9:3, 31:9

Yoshuwa 1:5, 9, 10, 11, 2:1, 4:1, 2, 4, 10, 11, 14, 18, 22, 5:1, 6:6, 12, 15, 7:13, 16, 8:10, 9:1, 11:3, 12:3, 8, 22:31, 24:11

Abagwebi 7:22

1 Samuweli 16:5, 17:20, 26

1 Kumkani 4:12

2 Kumkani 19:4

EyokuQala yeziKronike 12:16, 29:11

2 yeziKronike 1:1

IiNdumiso 25:12, 44:3, 66:6, 77:15, 78:13, 114:3

UIsaya 48:17, 54:5

NguYeremiya 10:10

UMika 2:13

UZekariya 4:14

NguYohane 10:4

Izenzo zaBapostile 7:45

2 KwabaseKorinte 1

1 KwabaseTesalonika 1:9

1 Petros 15

Významy biblických slov

kusasa
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

uthixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Indlela
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ngengomso
'Tomorrow' signifies eternity.

namhlanje
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Ababingeleli
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

amadoda
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

izizwe
In general, 'the twelve tribes' signify every aspect of the doctrine of truth and good, or of faith and love. Truth and good, or faith...

Indoda
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

Nye
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

inkosi
In most cases, a "master" in the Bible refers to truth: knowledge, an understanding of the situation at hand, an understanding of the Lord's wishes,...

amanzi
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

iinyawo
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

umzi
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

phakathi
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Crossing the Jordan
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Crossing the Jordan, Jericho
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Crossing the Jordan (picture and quote)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Crossing the Jordan Review Questions
Multiple choice and fill in the blank questions to review the crossing of the river Jordan.
Activity | All Ages

 Israel Crosses the Jordan into Canaan
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ark of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Children of Israel Crossing the Jordan
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: