UHabhakuki 1

Studovat vnitřní smysl

       

1 Isihlabo awasibonayo uHabhakuki umprofeti.

2 Kunini na, Yehova, ndizibika, ungeva; ndikhala kuwe ndisithi, Ugonyamelo, ungasindisi?

3 Yini na ukuba undikhangelise ubutshinga, ukondele okubi? Yimbuqo nogonyamelo phambi kwam; kukho ubambano, kuphakame ingxabano.

4 Ngenxa yoko uyekelelwe umyalelo, ukuze kungaveli naphakade okusesikweni; kuba abangendawo bayawarhawula amalungisa; ngenxa yoko okusesikweni kuphuma kujikekile.

5 Khangelani phakathi kweentlanga, nondele, ningakhulumi nokukhuluma; ngokuba ndiya kusebenza umsebenzi ngemihla yenu, eningayi kukholwa nguwo, nokuba niyawubaliselwa.

6 Kuba, yabonani, ndixhoxha amaKaledi, uhlanga olulugcalagcala, oluyintshakavula; oluhamba nobubanzi behlabathi, ukuze luhluthe amakhaya angewalo.

7 Luyadengisa, luyoyikeka; kuphuma kwakulo okusesikweni kwalo, nokuphakama kwalo.

8 Anamendu ngaphezu kwezingwe amahashe alo, aqubula ngaphezu kweengcuka zangokuhlwa. Bayaphalisa abamahashe balo; abamahashe balo beza bevela kude, bee tshwebelele njengexhalanga elikhawulezayo ukuza kudla.

9 Bonke bephela beza ngokugonyamela; ubuso babo buzamela phambili; bahlanganisa abathinjwa njengentlabathi.

10 Bona bacukuceza ookumkani, nezidwangube ziyintlekisa kubo; bona bayazihleka iinqaba zonke; bafumba uthuli, bazithi hlasi.

11 Baya kwandula bakhukule ngokomoya, badlule, bazeke ityala; la mandla abe nguthixo wabo.

12 Wena akunguye na owasusela kwakumandulo, Yehova, Thixo wam, ungoyiNgcwele wam? Asiyi kufa. Yehova, ubamisele ukuba bagwebe; Liwa, ubaseke ukuba bohlwaye.

13 Wena ungomehlo ahlambulukileyo, ukuba angayikhangeli into embi, ukuba ungabi nakukondela okubi; ubondele ngani na ke abanginizi, ukuba uthi cwaka njeongendawo emginya olilungisa kunaye?

14 Ulwenze ke uluntu lwanjengeentlanzi zaselwandle, njengezinambuzane ezingenamlawuli.

15 Bonke bephela babanyusa ngeqherhu labo; babaqweqwedisa ngomnatha wabo, babahlanganise ngomnathakazi wabo; ngenxa yoko bayavuya, bagcobe.

16 Ngenxa yoko babingelela kumnatha wabo, baqhumisele kumnathakazi wabo; kuba sityebe ngezo zinto isahlulo sabo, nokudla kwabo kwaba ngamanqatha ngazo.

17 Baya kuwukhuphela na ngenxa yoko umnatha wabo, bahlale bebulala iintlanga, bangacongi na?


Exploring the Meaning of UHabhakuki 1      

Napsal(a) Joe David

Habakkuk's message to the Jewish church of his day was that it was in serious spiritual trouble. Interest in the real things of the Lord had been replaced by superficiality. The church had become sensual. The people were interested in their own comfort and security. Justice and truth were perishing.

The Lord grieved over their choices. Instead of the church coming to its senses to see that their problems were of their own choosing, they turned to find “compelling” ways to blame the Lord. While blaming the Lord for all misfortunes, the church continued to actively profane all the truths and goods of the Word.

To illustrate the depth of Israel’s choices, “a bitter and hasty nation” of Chaldeans rose up against Israel. The Chaldeans came with horses swifter than leopards and more fierce than wolves. The Chaldeans’ pride caused them to scoff at kings. They took many captives. The attitude of the Chaldeans reflected that which resided in the hearts and minds of Israel.

The Children of Israel didn’t get the message. They failed to see the application of what they were doing to the spiritual things of the church. The Lord’s grief continued because their evil prevailed over the good, and they were destroying the last vestiges of good.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Habakkuk 1      

Napsal(a) Joe David

Habakkuk's message to the Jewish church of his day was that it was in serious spiritual trouble. Interest in the real things of the Lord had been replaced by superficiality. The church had become sensual. The people were interested in their own comfort and security. Justice and truth were perishing.

The Lord grieved over their choices. Instead of the church coming to its senses to see that their problems were of their own choosing, they turned to find “compelling” ways to blame the Lord. While blaming the Lord for all misfortunes, the church continued to actively profane all the truths and goods of the Word.

To illustrate the depth of Israel’s choices, “a bitter and hasty nation” of Chaldeans rose up against Israel. The Chaldeans came with horses swifter than leopards and more fierce than wolves. The Chaldeans’ pride caused them to scoff at kings. They took many captives. The attitude of the Chaldeans reflected that which resided in the hearts and minds of Israel.

The Children of Israel didn’t get the message. They failed to see the application of what they were doing to the spiritual things of the church. The Lord’s grief continued because their evil prevailed over the good, and they were destroying the last vestiges of good.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 225


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 991, 1368, 1613, 2606, 3901, 4482, 6534, ...

Apocalypse Revealed 244, 298, 405, 861

Heaven and Hell 197


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 281, 355, 411, 513, 780, 799, 811

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 2, 23

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IDuteronomi 23:15, 28:49

2 Kumkani 24:1, 2

Umsebenzi 9:26, 12:6, 19:7

IiNdumiso 22:3, 35:17, 55:10, 74:12, 90:1, 2, 94:3, 118:17, 149:2

UIsaya 5:7, 10:5, 13, 14:17, 28:21, 43:15, 46:12, 47:8

NguYeremiya 5:15, 18, 6:22, 23, 8:7, 9:22, 12:1, 16:16, 25:9, 12, 30:5, 32:24, 50:11

IZililo 4:19

UDaniel 27

Yoweli 2:3

Amosi 5:7

UNahomi 2:5

UHabhakuki 5

UZefaniya 15, 3:3

UMalaki 6

UMateyu 24:28

Izenzo zaBapostile 13:41

Významy biblických slov

umprofeti
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Yehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

amahashe
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ubuso
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

Ookumkani
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Uthuli
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

cwaka
'Silence' has various significations. In general it means everything which causes it, which includes astonishment, which is a special cause, as in Revelation 8:1.

Iintlanga
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...


Přeložit: