IGenesis 8

Studovat vnitřní smysl

       

1 UThixo wamkhumbula uNowa, neento zonke eziphilileyo, nezinto zonke ezizitho zine ezazinaye emkhombeni; UThixo wahambisa umoya ehlabathini, awutha amanzi.

2 Yavingcwa imithombo yamanzi enzonzobila neengcango zezulu, wathintelwa umvumbi wezulu.

3 Abuya amanzi emhlabeni, amana ebuya, awutha amanzi ekupheleni kwemihla elikhulu elinamanci mahlanu.

4 Umkhombe wazimisa ngenyanga yesixhenxe, ngosuku lweshumi elinesixhenxe enyangeni leyo, phezu kweentaba zaseArarati.

5 Amanzi amana ewutha, kwada kwayinyanga yeshumi; ngeyeshumi ke, ngosuku lokuqala enyangeni leyo, zabonakala iincopho zeentaba.

6 Kwathi, ekupheleni kwemihla emashumi mane, wayivula uNowa ifestile yomkhombe abeyenzile;

7 wathuma ihlungulu, laphuma lamana lizulazula, ada atsha amanzi ehlabathini.

8 Wasusa ihobe, ukuze abone ukuba amanzi awuthile na phezu kwehlabathi.

9 Ihobe alifumananga ndawo yakuphumza nentende yethupha lalo, labuyela kuye emkhombeni, ngokuba amanzi abephezu kwehlabathi lonke; wolula isandla sakhe, walithabatha, walingenisa kuye emkhombeni.

10 Walinda eminye imihla esixhenxe, waphinda walisusa ihobe emkhombeni.

11 Leza kuye ihobe ngexesha langokuhlwa; nanko, kukho igqabi lomnquma elisandula ukukhiwa emlonyeni walo; wazi uNowa, ukuba ehlile amanzi ehlabathini.

12 Walinda eminye imihla ekwasixhenxe, walisusa ihobe; aliphindanga libuyele kuye kanjalo.

13 Kwathi, ngomnyaka wamakhulu omathandathu anamnye, ngolokuqala enyangeni yokuqala, amanzi atsha ehlabathini; uNowa walususa uphahla lomkhombe; wakhangela, nango umhlaba womile.

14 Ngenyanga yesibini, ngosuku lwamashumi omabini anesixhenxe enyangeni leyo, woma kwaphela umhlaba.

15 Wathetha uThixo kuNowa, esithi,

16 Phuma emkhombeni, wena nomkakho, noonyana bakho, nabafazi boonyana bakho, ndawonye nawe.

17 Zonke izinto eziphilileyo ezikuwe, kwinyama yonke, ezintakeni, nasezintweni ezizitho zine, nasezinambuzaneni zonke ezinambuzelayo emhlabeni, phuma nazo, zizalise ihlabathi, ziqhame, zande ehlabathini.

18 Waphuma ke uNowa, noonyana bakhe, nomkakhe, nabafazi boonyana bakhe, ndawonye naye.

19 Zonke izinto eziphilileyo, zonke izinambuzane, neentaka zonke, iinto zonke ezinambuzelayo emhlabeni, ngeentlobo zazo, zaphuma emkhombeni.

20 UNowa wamakhela uYehova isibingelelo, wathabatha kwizinto zonke ezizitho zine ezihlambulukileyo, nakwiintaka zonke ezihlambulukileyo, wanyusa amadini anyukayo esibingelelweni eso.

21 UThixo weva ivumba elithozamisayo, wathi uYehova entliziyweni yakhe, Andisayi kuphinda ndilitshabhise ihlabathi ngenxa yomntu, ngokuba ukuyila kwentliziyo yomntu kubi kwasebutsheni bakhe; andisayi kuphinda ndizibhubhise zonke izinto eziphilileyo, njengoko ndenze ngako.

22 Kuthabathela apha, ngayo yonke imihla yehlabathi, akuyi kuphela ukuhlwayela nokuvuna, ukubanda nobushushu, ihlobo nobusika, imini nobusuku.

  

Exploring the Meaning of IGenesis 8      

Napsal(a) Rev. Dr. Ray Silverman

Arcana Coelestia 832. The subject which now follows in due connection is the man of the new church, who is called "Noah;" and in fact the subject is his state after temptation, even to his regeneration, and thereafter.

Arcana Coelestia 833. His first state after temptation, and his fluctuation between what is true and what is false, until truths begin to appear, is treated of (verses 1 to 5).

Arcana Coelestia 834. His second state which is threefold: first, when the truths of faith are not yet; next, when there are truths of faith together with charity; and afterwards, when the goods of charity shine forth (verses 6 to 14).

Arcana Coelestia 835. His third state, when he begins to act and think from charity, which is the first state of the regenerate (verses 15 to 19).

Arcana Coelestia 836. His fourth state, when he acts and thinks from charity, which is the second state of the regenerate (verses 20, 21).

Arcana Coelestia 837. Lastly, the new church, raised up in the place of the former is described (verses 21, 22).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 8      

Napsal(a) Rev. Dr. Ray Silverman

Arcana Coelestia 832. The subject which now follows in due connection is the man of the new church, who is called "Noah;" and in fact the subject is his state after temptation, even to his regeneration, and thereafter.

Arcana Coelestia 833. His first state after temptation, and his fluctuation between what is true and what is false, until truths begin to appear, is treated of (verses 1 to 5).

Arcana Coelestia 834. His second state which is threefold: first, when the truths of faith are not yet; next, when there are truths of faith together with charity; and afterwards, when the goods of charity shine forth (verses 6 to 14).

Arcana Coelestia 835. His third state, when he begins to act and think from charity, which is the first state of the regenerate (verses 15 to 19).

Arcana Coelestia 836. His fourth state, when he acts and thinks from charity, which is the second state of the regenerate (verses 20, 21).

Arcana Coelestia 837. Lastly, the new church, raised up in the place of the former is described (verses 21, 22).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 409


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 37, 470, 482, 586, 737, 755, 813, ...

Apocalypse Revealed 936


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 538, 610, 633, 638, 644

Spiritual Experiences 2348

Jiný komentář

  Příběhy:


Kázání:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 1:22, 6:5, 7:2, 3, 6, 11, 23, 24, 9:10, 11, 15, 12:7, 8, 19:29

IEksodus 14:21, 29:18, 25

ILevitikus 1:3, 9, 13, 17

1 Samuweli 26:19

2 Kumkani 19:37

Umsebenzi 12:15

IiNdumiso 58:4, 115:12

UIsaya 44:27, 54:9

NguYeremiya 33:25, 50:38, 51:27

UZekariya 10:11

UMateyu 7:11

Maka 21, 22

Kwabase-Efese 5:2

2 Petros 2:5

Významy biblických slov

uthixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Umoya
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

amanzi
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Imithombo
A fountain signifies the Lord and the Word. A fountain signifies superior truth, and well, inferior truth. A fountain, as in Psalm 104:10, denotes knowledges....

zezulu
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

ihlungulu
'A raven,' as in Genesis 8:7, signifies falsities. The spiritual self only knows general truths from the Word, and forms its conscience from these, and...

ihobe
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Umhlaba
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

isibingelelo
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

ivumba
Fragrance means the affection of truth derived from good.

Ihlobo
Summer' signifies the full state of the church, the same as 'noon.'

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Meaning of Noah and the Flood - Swedenborg and Life

Is the Noah’s Ark story in the book of Genesis really about God destroying creation? A spiritual Bible interpretation of the story reveals its true meaning.

IGenesis 8:1 >> 35:00
, 35:00
, 40:00
, 01:10:00
Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Correspondences of Animals
Illustrations of three places where animals are mentioned in the Word. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Memory Verse: The Lord's Fruitful Harvest
Activity | Ages 4 - 14

 Noah and the Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah Builds an Altar
Project | Ages 4 - 10

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah’s Altar
Article | Ages 15 - 17

 Noah Sends a Dove
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Noah Thanks the Lord
Make a rainbow above Noah's altar and draw a picture of what you are thankful for.
Project | Ages 4 - 10

 Now We Begin Again…
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Olive Tree and Branch
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Seedtime and Harvest
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Dove
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The End of the Flood
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 The Flood Comes to an End
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Flood Comes to an End
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Doves
Project | Ages 7 - 14


Přeložit: