IGenesis 10

Studovat vnitřní smysl

       

1 Yiyo le ke inzala yoonyana bakaNowa: uShem, noHam, noYafete. Bazalelwa oonyana emveni konogumbe.

2 Oonyana bakaYafete nguGomere, noMagogi, noMadayi, noYavan, noTubhali, noMesheki, noTirasi.

3 Oonyana bakaGomere nguAshekenazi, noRifati, noTogarma.

4 Oonyana bakaYavan nguElisha, noTarshishe, ngamaKiti namaDodan.

5 Zadabuka kubo abo iziqithi zeentlanga emazweni, lwaolo ngokolwimi lwalo, ngokwesizwe salo ezintlangeni zazo.

6 Oonyana bakaHam nguKushi, noMitserayim, noPuti, noKanan.

7 Oonyana bakaKushi nguSebha, noHavila, noSebheta, noRama, noSabheteka; Oonyana bakaRama nguShebha noDedan.

8 UKushi wazala uNimrodi; yena waqala waba ligorha ehlabathini.

9 Yena waba ligorha lezingela phambi koYehova; ngenxa yoko kwathiwa, NjengoNimrodi, igorha lezingela phambi koYehova.

10 Ukuqala kobukumkani bakhe yiBhabheli, ne-Ereki, neAkadi, neKalene, ezweni leShinare.

11 Kulo elo zwe waphuma waya kwelaseAsiriya, wikha iNineve neRehobhotire nomzi weKala,

12 neRezen, phakathi kweNineve neKala; nguloo mzi mkhulu ke lowo.

13 UMitzerayim wazala amaLudi, nama-Anam, namaLehabhi, namaNafetuyi,

14 namaPatrusi, namaKaseluyi, apho kwaphuma khona amaFilisti namaKafetori.

15 UKanan wazala uTsidon, owamazi bulo wakhe, noHeti,

16 namaYebhusi, nama-Amori, namaGirgashi,

17 namaHivi, nama-Areki, namaSin,

18 nama-Arvadi, namaTsemari, namaHamati; emveni koko zaphangalala izizwe zamaKanan.

19 Umda wamaKanan wathabathela eTsidon, wasinga eGerare, wasa eGaza; wasinga eSodom, neGomora, neAdama, neTsebhoyim, wasa eLasha.

20 Ngabo abo oonyana bakaHam, ngokwezizwe zabo, ngokweelwimi zabo, emazweni abo, ezintlangeni zabo.

21 UShem wazalelwa naye; unguyise wabo bonke oonyana bakaEbhere, ungumzalwana omkhulu kaYafete.

22 Oonyana bakaShem nguElam, noAsuri, noArpakishadi, noLudi, noAram.

23 Oonyana baka-Aram ngu-Utse, noHuli, noGetere, noMashi.

24 UArpakishadi wazala uShela, uShela wazala uEbhere.

25 UEbhere wazalelwa oonyana bababini; igama lomnye belinguPelege, ngokuba ngemihla yakhe bahlukahluka abemi behlabathi; igama lomninawa wakhe belinguYoketan.

26 UYoketan wazala uAlemodadi, noShelefe, noHatsaremavete, noYera,

27 noHadoram, noUzali, noDikela,

28 no-Obhali, noAbhimayeli, noShebha,

29 no-Ofire, noHavila, noYobhabhi; bonke abo bangoonyana bakaYoketan.

30 Ukuma kwabo kwathabathela eMesha, kwasinga eZefara, intaba yasempumalanga.

31 Ngabo abo oonyana bakaShem ngokwezizwe zabo, ngokweelwimi zabo, emazweni abo, ngokweentlanga zabo.

32 Zizo ezo izizwe zoonyana bakaNowa, ngokweenzalo zabo, ezintlangeni zabo; zadabuka kubo abo iintlanga ehlabathini emveni konogumbe.

  

Exploring the Meaning of IGenesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Amanani 24:24

IDuteronomi 2:23, 32:8

Yoshuwa 9:7

Abagwebi 6:4

1 Samuweli 13:18, 26:6

1 Kumkani 9:28

EyokuQala yeziKronike 1:1, 4, 8, 17

2 yeziKronike 14:12

UEstere 10:1

Umsebenzi 1:1, 15

UIsaya 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

NguYeremiya 46:9, 47:4, 51:27

UHezekile 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

UDaniel 1:2, 11:30

NguYona 1:2

UNahomi 1

UZekariya 5:11

Významy biblických slov

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

UShem
'Shem,' as in Genesis 10:21, signifies the ancient church in general.

Iziqithi
Islands' signify the natural mind, or the natural human, regarding truths and falsities. People who are steeped in the internal sense of the Word, such...

wazala
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

UNimrodi
'Nimrod,' as in Genesis 10, signifies people who make internal worship external by depending upon external worship alone.

ukuqala
In the Word, "beginning" doesn't just mean the beginning of something in time. In the inner sense, it means the initial phase of a spiritual...

INineve
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

mkhulu
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

umda
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

EGaza
Gaza (or Azzah) signifies things revealed concerning charity.

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Obhali
'Obal,' as in Genesis 10:28, signifies a ritual of the church called Eber.

intaba
'Hills' signify the good of charity.

izizwe
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Iintlanga
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...


Přeložit: