IEksodus 7:14

Study

          

14 Wathi uYehova kuMoses, Intliziyo kaFaro iqaqadekile, akavumi ukubandulula abantu.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: