IDuteronomi 18

Studovat vnitřní smysl

← IDuteronomi 17   IDuteronomi 19 →     

1 Ababingeleli, abaLevi, sonke isizwe sabaLevi, mabangabi nasabelo nalifa kunye namaSirayeli; bodla ukudla kwasemlilweni ke kukaYehova, nelifa lakhe.

2 Mabangabi nalifa phakathi kwabazalwana babo; nguYehova ilifa labo, njengoko wathethayo kubo.

3 Soba sesi ke isilunga sababingeleli, esiphuma ebantwini, esiphuma kwababingelela imibingelelo, nokuba yinkomo, nokuba yigusha: bomnika umbingeleli umkhono, nemihlathi, neswili.

4 Womnika ulibo lwengqolowa yakho, nolwewayini yakho entsha, nolweoli yakho; noboya bokuqala bomchebo wempahla yakho emfutshane.

5 Ngokuba uYehova uThixo wakho wamnyula ezizweni zakho zonke, ukuba eme alungiselele egameni likaYehova, yena noonyana bakhe, yonke imihla.

6 Xa athe weza umLevi ephuma nakuliphi isango emasangweni akho, kuwo onke amaSirayeli, apho aphambukele khona, weza ngokunqwena konke komphefumlo wakhe kuloo ndawo aya kuyinyula uYehova,

7 walungiselela egameni likaYehova uThixo wakhe, njengabazalwana bakhe bonke abaLevi, abamiyo khona phambi koYehova:

8 wodla isabelo njengabanye; ibe yodwa yona intengiso yakhe ngezinto zezindlu zooyise.

9 Xa uthe wafika kulo ilizwe akunikayo uYehova uThixo wakho, uze ungafundi ukwenza amasikizi ezo ntlanga.

10 Maze kungafunyanwa namnye kuwe ucandisa unyana wakhe nentombi yakhe emlilweni, novumisayo, nolitola, nohlaba izihlabo, nokhafulayo,

11 nobopha ngomabophe, nobuza koneshologu, nosiyazi, noquqela kwabafileyo.

12 Kuba balisikizi kuYehova bonke abenza ezo zinto; kungenxa yaloo masikizi, le nto uYehova uThixo wakho azigqogqayo zingabikho ebusweni bakho.

13 Uze ugqibelele ukuba noYehova uThixo wakho.

14 Kuba ezintlanga uzigqogqayo zaphulaphula amatola nabavumisi; ke wena akakunikanga okunjalo uYehova uThixo wakho.

15 UYehova uThixo wakho uya kunivelisela umprofeti ophuma phakathi kwenu, kubazalwana benu, onjengam: ize niphulaphule yena;

16 njengako konke owakucelayo kuYehova uThixo wakho, eHorebhe ngomhla wesikhungu, usithi, Mandingaphindi ndilive ilizwi likaYehova uThixo wam, nalo mlilo mkhulu mandingabi sawubona, ukuze ndingafi.

17 Wathi ke uYehova kum, balungisile ukutsho;

18 ndiya kubavelisela umprofeti ephuma phakathi kwabazalwana babo, onjengawe; ndiwabeke amazwi am emlonyeni wakhe, athethe kubo konke endiya kubawisela umthetho ngako.

19 Kothi ke, kulowo uthe akaliphulaphula ilizwi lam, aya kulithetha egameni lam, mna ndiyibuze loo nto kuloo mntu.

20 Kodwa umprofeti yena othe wakhukhumala, wathetha ilizwi egameni lam, endingamwiselanga mthetho ukuba alithethe, nothe wathetha egameni lathixo bambi: loo mprofeti makafe.

21 Xa ke uthe entliziyweni yakho, Sothini na ukulazi ilizwi angalithethanga uYehova?

22 ilizwi, athe walithetha umprofeti egameni likaYehova, alabakho, alehla: lelo ilizwi angalithethanga uYehova. Uthethe ngokukhukhumala umprofeti lowo; uze unganxunguphaliswa nguye.

← IDuteronomi 17   IDuteronomi 19 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 18      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-2. Impulses to good are not derived from the man himself.

Verses 3-5. How they communicate with the rest of the mind.

Verses 6-8. How the impulses to good in the external mind are elevated by looking to the Divine Humanity.

Verses 9-14. Caution to keep the heavenly life clear from what proceeds from the evils of the unregenerate heart.

Verses 15-22. A development of truth suited to its progress will be given in each state of the soul.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 934, 2360, 2534, 3698, 6148, 9188, 9223, ...

Apocalypse Revealed 8, 462, 468, 623

Doctrine of the Lord 15

Doctrine of Life 15

True Christian Religion 129


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 504, 590, 624, 746, 865, 1045, 1191

On the Athanasian Creed 126

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Scriptural Confirmations 2, 3

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IEksodus 4:12, 15, 22:17, 28:1, 29:27, 28

ILevitikus 7:30, 34, 19:26, 31, 20:6

Amanani 3:10, 12:6, 8, 18:8, 9, 12, 13, 20, 23:5, 16, 35:2, 5

IDuteronomi 1:6, 5:25, 28, 9:4, 5, 10:8, 9, 12:5, 11, 14, 30, 31, 13:1, 6, 17:12, 20:18, 22:5, 34:10

Yoshuwa 22:23

Abagwebi 2:15

1 Samuweli 3:19, 20

1 Kumkani 22:28

2 Kumkani 17:8, 11, 15, 23:24

EyokuQala yeziKronike 32

2 yeziKronike 28:3, 33:6, 36:14

UNehemiya 12:47

UIsaya 2:6, 8:19, 50:4, 5, 51:16

NguYeremiya 1:9, 7:31, 10:2, 14:14, 15, 23:31, 27:9, 28:9, 15, 17

UHezekile 44:28

UHoseya 12:14

UZekariya 2:13, 13:2, 3

UMateyu 5:48, 17:5

NguYohane 1:21, 45, 5:46

Izenzo zaBapostile 3:22, 23, 16:16, 19:19

KwabaseRoma 12:2

1 KwabaseKorinte 9:13

Kwabase-Efese 5:11

Významy biblických slov

Ababingeleli
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

NguYehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ilifa
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

uthixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

weza
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Isango
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

Ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Unyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ugqibelele
'The days of the perfect' signifies the states of people who are in good and truths from good.

umprofeti
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

ilizwi
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

mkhulu
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

uthe
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

uthethe
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Angels and Spirits
Worship Talk | Ages over 18


Přeložit: