Số 17

Studovat vnitřní smysl

       

1 Kế đó, Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:

2 Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên và biểu rằng: Mỗi chi phái của họ phải đem nộp cho ngươi một cây gậy; nghĩa là mười hai cây gậy bởi các quan trưởng của mỗi chi phái.

3 Ngươi phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình, và đề tên A-rôn trên cây gậy của Lê-vi; vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng tộc.

4 Ngươi phải để các gậy đó trong hội mạc, trước hòm bảng chứng, là nơi ta gặp ngươi.

5 Hễ người nào ta chọn lấy, thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa; vậy ta sẽ làm cho nín đi trước mặt ta những lời lằm bằm của dân Y-sơ-ra-ên đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi.

6 Môi-se nói cùng dân Y-sơ-ra-ên, thì hết thảy trưởng tộc, tùy theo chi phái mình, đem nộp cho người một cây gậy, tức là mười hai cây. gậy của A-rôn ở giữa các cây gậy khác.

7 Môi-se để những gậy đó trong Trại bảng chứng trước mặt Ðức Giê-hô-va.

8 Ngày mai, khi Môi-se vào Trại bảng chứng, xảy thấy cây gậy A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ hoa: nó có nứt mụt, sanh hoa và trái hạnh nhơn chín.

9 Môi-se bèn rút các cây gậy khỏi trước mặt Ðức Giê-hô-va, đem đưa cho cả dân Y-sơ-ra-ên; các người đều thấy và mỗi người lấy gậy mình lại.

10 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đem cây gậy của A-rôn để lại trước hòm bảng chứng, đặng giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch; ngươi phải làm cho nín đi những lời lằm bằm đối nghịch cùng ta, hầu cho dân chúng chẳng chết.

11 Môi-se làm như vậy, tức làm y như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn mình.

12 Dân Y-sơ-ra-ên nói cùng Môi-se rằng: Nầy, chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thảy!

13 Phàm ai đến gần đền tạm của Ðức Giê-hô-va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết hết sao?

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 17      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-6. Revelation is made, that the power of truth is manifested according to the good from which it proceeds; that the quality of celestial love is manifested in celestial truth, and that of spiritual love in spiritual truth; that all truths are derived from Divine Good; that truth conjoined with good is powerful in good works; and that he who is in this state is no longer in temptation.

Verses 7-9. Again: all truths are acknowledged to be from the Lord through the celestial heavens; and hence when man enters into interior states through the reception of good, his truths are conjoined with good, and particularly is celestial good conjoined with its truth, thereby producing the fructification of good and truth, in successive degrees, in all the heavens; and hence it is made manifest that every one has truths in their power, according to his good from the Lord.

Verses 10-13. And revelation is therefore made that celestial truth from celestial good is inmost truth, in which is all power to govern lower truths; and the spiritual man thence confesses that, from himself he is without good and without truth; and that he who, from himself, presumes to approach the Lord in worship, must inevitably suffer spiritual death.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3858, 4197, 5622, 9475

Apocalypse Revealed 357, 485, 490, 555, 585, 669

True Christian Religion 323


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 392, 431, 444, 727, 799

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Cuộc di cư 30:26

Lêvi 16:15, 16

Số 1:51, 7:1, 9:15, 11:33, 14:2, 5, 9, 10, 16:21, 25:8, 13, 26:10

Joshua 4:7

2 Samuel 24:25

2 biên niên sử 19:10, 26:16

Ezra 2:62

Giê-rê-mi 42:20

1 Cô-rinh-tô 10:10

Významy biblických slov

Nói
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

gậy
In a general sense, "rod" and "staff" both represent power, in particular the power of true ideas coming from the Lord. There are a number...

hai
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Tên
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

một
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

giữa
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

hoa
The budding and fructification of a tree represent the rebirth of man. The growing green from the leaves represents the first state, the blossoming the...

chết
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Aaron's Rod
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Aaron’s Rod Blossoms
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rebellions Against Moses and Aaron
Activity | Ages 7 - 14


Přeložit: