Mi-chê 7

Studovat vnitřní smysl

       

1 Khốn nạn cho ta! vì ta như khi đã hái trái mùa hạ rồi, và như nho đã mót lại, không có một buồng nho để ăn, trái vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ước ao cũng không có.

2 Người tin kính đã mất đi khỏi đất; không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng nó thảy đều rình rập để làm đổ máu; ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình.

3 Tay chúng nó chúng nó chăm làm sự dữ. Quan trưởng thì đòi của, quan xét thì tham hối lộ, còn người lớn thì nói sự ưa muốn dữ của lòng mình; vậy thì cùng nhau đan dệt.

4 Người lành hơn hết trong chúng nó giống như chà chuôm, còn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hàng rào gai gốc. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là Ngày thăm phạt ngươi, đã đến rồi, nay chúng nó sẽ bối rối.

5 Chớ tin người lân cận của các ngươi, và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình; hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người đờn bà ngủ trong lòng ngươi.

6 con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà gia, và kẻ thù nghịch của người tức là người nhà mình.

7 Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Ðức Giê-hô-va, chờ đợi Ðức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Ðức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.

8 Hỡi kẻ thù ta, chớ vui mừng vì cớ ta. Ta dầu bị ngã, sẽ lại dậy; dầu ngồi trong nơi tối tăm, Ðức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta.

9 Ta chịu lấy sự thạnh nộ của Ðức Giê-hô-va vì ta đã phạm tội nghịch cùng Ngài, cho đến chừng Ngài đã binh vực lẽ ta và phán xét cho ta, thì Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng và ta sẽ thấy sự công bình của Ngài.

10 Kẻ thù ta sẽ thấy sự ấy và sẽ bị xấu hổ. Nó là kẻ đã bảo ta rằng: Chớ nào Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ở đâu? Mắt ta sẽ thấy sự ta ước ao xuống trên nó; nay nó sẽ bị giày đạp như bùn ngoài đường.

11 Ngày đến, là khi các tường thành của ngươi sẽ được xây đắp, trong Ngày đó luật lịnh sẽ bị dời xa.

12 Trong ngày đó người ta sẽ đến cùng ngươi, từ A-si-ri và từ các thành Ê-díp-tô, từ Ê-díp-tô cho đến Sông cái, từ biển nầy cho đến biển kia, từ núi nầy cho đến núi khác.

13 Nhưng đất nầy sẽ trở nên hoang vu vì cớ sự báo trả về việc làm của dân cư nó.

14 Hãy dùng gậy chăn dân ngươi, tức là bầy của sản nghiệp ngươi, ở một mình trong rừng giữa Cạt-mên; hãy cho nó ăn cỏ trong Ba-san và Ga-la-át, như trong những ngày xưa.

15 Ta sẽ tỏ ra cho chúng nó những sự lạ, như trong những ngày mà ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô.

16 Các nước thấy sự đó, sẽ bị xấu hổ về cả sức mạnh mình; chúng nó sẽ đặt tay trên miệng, và tai chúng nó sẽ điếc.

17 Chúng nó sẽ liếm bụi như con rắn, và run rẩy mà ra khỏi hang mình như loài bò trên đất; sẽ kinh hãi mà đến cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta, và vì Ngài mà khiếp sợ.

18 Ai là Ðức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhơn từ làm vui thích.

19 Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giập sự gian ác chúng tôi dưới chơn Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển.

20 Ngài sẽ làm ra sự chơn thật cho Gia-cốp, và sự nhơn từ cho Áp-ra-ham, là điều Ngài đã thề hứa cùng tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa.Exploring the Meaning of Mi-chê 7      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this last chapter of his book, in Micah 7:1-4, the prophet is discouraged about the evil that he sees in the land. The cluster (of grapes ) that he doesn’t see means that there is no love of the neighbor there. 1 The firstfruits that his soul longs for mean the upright kind of ordinary life 2 , which he can’t find: “the faithful man has perished from the earth”.

The net in verse 2 is the twisting of truth into falsity and the other way round, to deceive. Those who should be faithful leaders are diving into evil, and take bribes. All this hellish behavior will in the end lead to punishment.

In Micah 7:5, 6, these two verses are really not talking about other people; friends, companions, wives or husbands, or in-laws. When Micah refers to a “man’s household” he is talking about the evil loves that live in our own will. That’s where the evil is that we must fear and stamp out. 3

Micah 7:7-9 shows the path away from evil. God will hear us. But we must see that we have sinned and admit it to the Lord 4 , and ask for His help in stopping. He will be a light in our “darkness”. Micah admits his own weakness and admits that only the Lord’s power can "bring him forth to the light".

In Micah 7:10, "She" represents the affection for doing some kind of evil. Everyone has some sort of affections that way. 5 Those affections will try to persuade us that Jehovah can’t help, but if we persist in calling on Him for help, those affections can be shamed and eventually be trampled into the mud.

Micah 7:11, 12 says that when the Lord comes to found a new church, it will spread. Assyria here means reasoning, and Egypt means natural science. Cities mean doctrine from truth, and mountains mean goods, so the picture is of the spreading of both truth and good from one boundary to the other, all the way from natural truths to reasoning about spiritual things -- our whole mind. 6

But the old church will be desolate, according to Micah 7:13.

In Micah 7:14,15, to pasture means to feed the flock as a shepherd 7 , or to teach the truths that the Lord provides. The forest means the church as to truth, and Carmel means the church as to good. 8 Bashan and Gilead mean the same ideas from the stories of the Word, the literal sense.

Nations, in Micah 7:16, 17, mean people outside who don’t know, and don’t want to hear. They will stay focused on physical and sensory things, and will be in dread about knowledge of God.

Then, in Micah 7:18-20, Micah ends on a positive note: God will continue to have compassion on everyone and try to bring them to walk in His ways. Although we are all in freedom to be evil, He will never stop trying to lead us out of it if we will listen.

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 5117.
2. See Arcana Coelestia 1071.
3. See Arcana Coelestia 4563.
4. See Arcana Coelestia 3539.
5. See Arcana Coelestia 4563.
6. See Apocalypse Explained 510, Arcana Coelestia 4967, Apocalypse Revealed 455.
7. See John 21:15-17
8. See Arcana Coelestia 9011, 1971

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 7      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this last chapter of his book, in Micah 7:1-4, the prophet is discouraged about the evil that he sees in the land. The cluster (of grapes ) that he doesn’t see means that there is no love of the neighbor there. 1 The firstfruits that his soul longs for mean the upright kind of ordinary life 2 , which he can’t find: “the faithful man has perished from the earth”.

The net in verse 2 is the twisting of truth into falsity and the other way round, to deceive. Those who should be faithful leaders are diving into evil, and take bribes. All this hellish behavior will in the end lead to punishment.

In Micah 7:5, 6, these two verses are really not talking about other people; friends, companions, wives or husbands, or in-laws. When Micah refers to a “man’s household” he is talking about the evil loves that live in our own will. That’s where the evil is that we must fear and stamp out. 3

Micah 7:7-9 shows the path away from evil. God will hear us. But we must see that we have sinned and admit it to the Lord 4 , and ask for His help in stopping. He will be a light in our “darkness”. Micah admits his own weakness and admits that only the Lord’s power can "bring him forth to the light".

In Micah 7:10, "She" represents the affection for doing some kind of evil. Everyone has some sort of affections that way. 5 Those affections will try to persuade us that Jehovah can’t help, but if we persist in calling on Him for help, those affections can be shamed and eventually be trampled into the mud.

Micah 7:11, 12 says that when the Lord comes to found a new church, it will spread. Assyria here means reasoning, and Egypt means natural science. Cities mean doctrine from truth, and mountains mean goods, so the picture is of the spreading of both truth and good from one boundary to the other, all the way from natural truths to reasoning about spiritual things -- our whole mind. 6

But the old church will be desolate, according to Micah 7:13.

In Micah 7:14,15, to pasture means to feed the flock as a shepherd 7 , or to teach the truths that the Lord provides. The forest means the church as to truth, and Carmel means the church as to good. 8 Bashan and Gilead mean the same ideas from the stories of the Word, the literal sense.

Nations, in Micah 7:16, 17, mean people outside who don’t know, and don’t want to hear. They will stay focused on physical and sensory things, and will be in dread about knowledge of God.

Then, in Micah 7:18-20, Micah ends on a positive note: God will continue to have compassion on everyone and try to bring them to walk in His ways. Although we are all in freedom to be evil, He will never stop trying to lead us out of it if we will listen.

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 5117.
2. See Arcana Coelestia 1071.
3. See Arcana Coelestia 4563.
4. See Arcana Coelestia 3539.
5. See Arcana Coelestia 4563.
6. See Apocalypse Explained 510, Arcana Coelestia 4967, Apocalypse Revealed 455.
7. See John 21:15-17
8. See Arcana Coelestia 9011, 1971

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 221


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 120, 249, 348, 1071, 1165, 1178, 1186, ...

Apocalypse Revealed 383, 413, 444, 455, 485, 501, 503, ...

Doctrine of the Lord 4

Doctrine of the Sacred Scripture 85

True Christian Religion 51


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 482, 526, 538, 569, 581, 632, 652, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Marriage 51

Scriptural Confirmations 4, 9, 57, 76

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Sáng thế 3:14, 22:16

Cuộc di cư 15:11

Số 23:9, 32:1, 4

Phục truyền luật lệ ký 30:3

Joshua 7:9

Ban giám khảo 10:16, 14:17

1 Samuel 25:39

2 Samuel 22:43, 46, 23:6, 24:14

2 vị vua 9:33

2 biên niên sử 17:10

Nehemiah 2:17

Việc làm 21:5, 35:14

Thánh vịnh 10:9, 12:2, 25:5, 27:1, 35:26, 37:24, 62:6, 65:4, 72:9, 11, 85:3, 5, 92:12, 95:7, 103:9, 12, 105:8, 119:154, 130:4, 143:3

Tục ngữ 20:6, 24:17

Ê-sai 3:5, 6:11, 8:17, 17:9, 19:23, 26:11, 27:13, 33:24, 38:17, 44:22, 50:10, 51:9, 10, 22, 54:2, 58:12, 61:4

Giê-rê-mi 3:12, 4:22, 5:1, 26, 9:3, 14:7, 21:14, 23:7, 8, 31:34, 33:6, 50:19, 51:10

Ca ngợi 3:22, 24

Ezekiel 2:6, 12:19, 33:16, 34:13, 21, 39:29

Ô-sê 6:9, 9:7, 14:5

Tham gia 2:17

Obadiah 1:19

Habakkuk 2:3, 3:18

Zephaniah 15

Zechariah 10:10, 11:7

Matthew 10:21

dấu 11:13, 13:12

Luke 1:55, 73, 15:21

La Mã 8

Významy biblických slov

Ăn
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Linh hồn
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

Đất
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

máu
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

săn
'To hunt' signifies in general 'persuading,' and in particular, 'to captivate and ensnare people's minds,' by flattering them in the pursuit of the things of...

Anh em
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

trưởng
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

ngày
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

thăm
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

đã đến
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

đến
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

miệng
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Con trai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Con gái
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Kẻ thù
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Chúa Trời
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

chúa
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

Nghe
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

vui mừng
To make glad signifies influx and reception from joy of heart.

ngã
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ngồi
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

Tối
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

phán xét
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

sự công bình
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

mắt
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

Tường
'A hedge,' as mentioned in Matthew 21:33, signifies preservation from falsities of evil which are from hell.

sông
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

biển
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

núi
'Hills' signify the good of charity.

rừng
Plants in general stand for facts, knowledge, ideas, so it makes sense that a forest in the Bible represents a collection or system of external,...

giữa
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

tay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Con rắn
Serpents in the Bible represent reasoning that is based on what we know through our senses. This is the lowest and most outward mode of...

rắn
Serpents in the Bible represent reasoning that is based on what we know through our senses. This is the lowest and most outward mode of...

sự gian ác
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Dưới
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

tội lỗi
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

tội
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

thật
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Gia-cốp
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Áp-ra-ham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) was the ancestor of all the Children of Israel, through his son...


Přeložit: