Exodus 27

Studovat vnitřní smysl

Vietnamese (1934)     

← Exodus 26   Exodus 28 →

1 Ngươi cũng hãy đóng một bàn thờ bằng cây si-tim, hình vuông, năm thước bề dài, năm thước bề ngang, và bề cao ba thước.

2 Nơi bốn góc bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng.

3 Những đồ phụ tùng của bàn thờ thì hãy làm bằng đồng: bình đựng tro, vá, ảng, nỉa và bình hương.

4 Lại làm cho bàn thờ một tấm rá bằng lưới đồng; và nơi bốn góc rá làm bốn cái khoen bằng đồng;

5 rồi để rá đó dưới thành bàn thờ, từ dưới chân lên đến nửa bề cao.

6 Cũng hãy chuốt đòn khiêng bàn thờ bằng cây si-tim, bọc đồng,

7 rồi xỏ vào những khoen; khi khiêng đi, đòn sẽ ở hai bên bàn thờ.

8 Bàn thờ sẽ đóng bằng ván, trống bộng, làm y như đã chỉ cho ngươi trên núi vậy.

9 Ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm. Về phía nam của hành lang làm bố vi bằng vải gai đậu mịn, dài trăm thước,

10 cùng hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng; đinh và nuông trụ thì bằng bạc.

11 Về phía bắc cũng vậy; bố vi đó có trăm thước bề dài, hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng; đinh và nuông trụ thì bằng bạc.

12 Bố vi của hành lang về phía tây có năm chục thước bề dài, mười cây trụ và mười lỗ trụ.

13 Bề ngang của hành lang phía trước, tức là phía đông, có năm chục thước: phía hữu

14 có mười lăm thước bố vi, ba cây trụ và ba lỗ trụ;

15 phía tả có mười lăm thước bố vi, ba cây trụ và ba lỗ trụ.

16 Còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, có thêu, cùng vốn cây trụ và bốn lỗ trụ.

17 Hết thảy trụ xung quanh hành lang đều sẽ có nhờ nuông bạc chắp lại với nhau; đinh trụ thì bằng bạc, lỗ trụ thì bằng đồng.

18 Bề dài của hành lang được một trăm thước, bề ngang, mỗi phía, năm chục thước, bề cao năm thước; bố vi sẽ bằng vải gai đậu mịn, còn những lỗ trụ thì bằng đồng.

19 Hết thảy đồ phụ tùng dùng về các việc phụng sự trong đền tạm, cùng cây nọc của đền tạm và cây nọc của hành lang, đều sẽ làm bằng đồng.

20 Ngươi hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến dầu lọc ô-li-ve ép, đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn.

21 Trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bảng chứng, A-rôn cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Ðức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Y-sơ-ra-ên phải giữ.

← Exodus 26   Exodus 28 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 31, 648, 883, 886, 2405, 2576, 2832, ...

Apocalypse Revealed 270, 322, 342, 392, 450, 487, 493, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 70, 219, 316, 375, 391, 417, 576, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 12:14, 17:15, 25:40, 26:36, 27:3, 19, 28:43, 29:9, 12, 30:21, 31:9, 35:17, 38:1, 9, 28, 30, 31, 39:37, 39, 40, 40:4, 6, 8

Leviticus 3:17, 6:15, 7:36, 10:9, 16:34, 17:7, 23:14, 21, 24:2, 9

Numbers 4:14, 26, 32, 18:23, 19:21, 35:29

1 Samuel 3:3

1 Kings 1:50, 7:40, 45

2 Chronicles 4:1, 9

Ezra 3:2

Psalms 118:27

Ezekiel 40:17, 28, 43:13, 15

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Olive Oil for the Lampstand
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Holy of Holies (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Outer Court
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tabernacle
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Tabernacle (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tabernacle (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Tabernacle and the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: