Cuộc di cư 27

Studovat vnitřní smysl

← Cuộc di cư 26   Cuộc di cư 28 →     

1 Ngươi cũng hãy đóng một bàn thờ bằng cây si-tim, hình vuông, năm thước bề dài, năm thước bề ngang, và bề cao ba thước.

2 Nơi bốn góc bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng.

3 Những đồ phụ tùng của bàn thờ thì hãy làm bằng đồng: bình đựng tro, vá, ảng, nỉa và bình hương.

4 Lại làm cho bàn thờ một tấm rá bằng lưới đồng; và nơi bốn góc rá làm bốn cái khoen bằng đồng;

5 rồi để rá đó dưới thành bàn thờ, từ dưới chân lên đến nửa bề cao.

6 Cũng hãy chuốt đòn khiêng bàn thờ bằng cây si-tim, bọc đồng,

7 rồi xỏ vào những khoen; khi khiêng đi, đòn sẽ ở hai bên bàn thờ.

8 Bàn thờ sẽ đóng bằng ván, trống bộng, làm y như đã chỉ cho ngươi trên núi vậy.

9 Ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm. Về phía nam của hành lang làm bố vi bằng vải gai đậu mịn, dài trăm thước,

10 cùng hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng; đinh và nuông trụ thì bằng bạc.

11 Về phía bắc cũng vậy; bố vi đó có trăm thước bề dài, hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng; đinh và nuông trụ thì bằng bạc.

12 Bố vi của hành lang về phía tây có năm chục thước bề dài, mười cây trụ và mười lỗ trụ.

13 Bề ngang của hành lang phía trước, tức là phía đông, có năm chục thước: phía hữu

14 mười lăm thước bố vi, ba cây trụ và ba lỗ trụ;

15 phía tả có mười lăm thước bố vi, ba cây trụ và ba lỗ trụ.

16 Còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, có thêu, cùng vốn cây trụ và bốn lỗ trụ.

17 Hết thảy trụ xung quanh hành lang đều sẽ có nhờ nuông bạc chắp lại với nhau; đinh trụ thì bằng bạc, lỗ trụ thì bằng đồng.

18 Bề dài của hành lang được một trăm thước, bề ngang, mỗi phía, năm chục thước, bề cao năm thước; bố vi sẽ bằng vải gai đậu mịn, còn những lỗ trụ thì bằng đồng.

19 Hết thảy đồ phụ tùng dùng về các việc phụng sự trong đền tạm, cùng cây nọc của đền tạm và cây nọc của hành lang, đều sẽ làm bằng đồng.

20 Ngươi hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến dầu lọc ô-li-ve ép, đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn.

21 Trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bảng chứng, A-rôn cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Ðức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Y-sơ-ra-ên phải giữ.

← Cuộc di cư 26   Cuộc di cư 28 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 31, 648, 883, 886, 2405, 2576, 2832, ...

Apocalypse Revealed 270, 322, 342, 392, 450, 487, 493, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 70, 219, 316, 375, 391, 417, 576, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Cuộc di cư 12:14, 17:15, 25:40, 26:36, 27:3, 19, 28:43, 29:9, 12, 30:21, 31:9, 35:17, 38:1, 9, 28, 30, 31, 39:37, 39, 40, 40:4, 6, 8

Lêvi 3:17, 6:15, 7:36, 10:9, 16:34, 17:7, 23:14, 21, 24:2, 9

Số 4:14, 26, 32, 18:23, 19:21, 35:29

1 Samuel 3:3

1 vị vua 1:50, 7:40, 45

2 biên niên sử 4:1, 9

Ezra 3:2

Thánh vịnh 118:27

Ezekiel 40:17, 28, 43:13, 15

Významy biblických slov

cây
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

Dài
'Long' and thence to prolong, refer to good.

Cao
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

bốn
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

sừng
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

đồng
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

bình
There is an interesting relationship between facts and truth. It's necessary to have facts if we want to know the truth, but facts on their...

Làm
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

lưới
To cast the net on the right side,' as in John 21:6, signifies teaching the good of life.

Dưới
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

hai
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

bên
'Side' signifies good or spiritual love.

bàn
'Tables,' as in Exodus 32:16, signify the external of the Word, because they are distinct from the writing, which is its internal. The external of...

núi
'Hills' signify the good of charity.

về phía nam
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

phía Nam
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

trăm
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

bạc
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

về phía bắc
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Bắc
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

mười
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

Mười lăm
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.

thêu
'Needlework,' as in Exodus 26:36, signifies the scientific principle.

dầu
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

Đèn
The light of a lamp' signifies illumination from the Lord. A lamp,' as in Revelation 22, signifies natural light from self-derived intelligence. 'A lamp' signifies...

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

Con trai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Tối
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Olive Oil for the Lampstand
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Holy of Holies (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Outer Court
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tabernacle
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Tabernacle (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tabernacle (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Tabernacle and the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: