Phục truyền luật lệ ký 24:15

Study

          

15 Phải phát công giá cho người nội trong ngày đó, trước khi mặt trời lặn; vì người vốn nghèo khổ, trông mong lãnh công giá ấy. Bằng không, người sẽ kêu đến Ðức Giê-hô-va về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 15. The desire to do good is not to be condemned because what is evil or mistaken may proceed from it; nor are truths themselves to be condemned (per se) though they may be professed and cherished from an imperfect motive: guilt is imputed to man when it proceeds from the will and understanding together, and is made his own by actual commission.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: