Phục truyền luật lệ ký 16:3

Study

          

3 Với lễ Vượt-qua, chớ ăn bánh pha men; trong bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, tức là bánh hoạn nạn, đặng giữ lễ ấy, vì ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô vội vàng; hầu cho trọn đời ngươi nhớ ngày mình đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 3. You shall not mix or imbibe any false doctrine with these holy states; in them you shall receive pure good from heaven unmixed with evil, and regard it as most holy, even though it seem distasteful to the natural man; for deliverance from the unregenerate condition is thus rendered complete and thorough: and by this means the deliverance by the Lord from the unregenerate condition will be kept in view by the regenerate in all their alternating states.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: