1 Samuel 3

Studovat vnitřní smysl

Vietnamese Bible (1934)     

← 1 Samuel 2   1 Samuel 4 →

1 Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Ðức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Ðức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng có.

2 Vả, bấy giờ Hê-li khởi làng mắt, chẳng thấy rõ. Có ngày kia, người đương nằm tại chỗ mình quen nằm,

3 đèn của Ðức Chúa Trời chưa tắt, Sa-mu-ên nằm ngủ trong đền thờ của Ðức Giê-hô-va, là nơi có cái hòm thánh.

4 Bấy giờ, Ðức Giê-hô-va gọi Sa-mu-ên; người thưa rằng: Có tôi đây!

5 Ðoạn, người chạy đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông có kêu tôi. Hê-li đáp: Ta không kêu, hãy ngủ lại. ồi người đi ngủ lại.

6 Ðức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng: Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên chổi dậy, đi đến cùng Hê-li, mà rằng: có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Người đáp: Hỡi con, ta không kêu, hãy đi ngủ lại đi.

7 Vả, Sa-mu-ên chưa biết Giê-hô-va; lời Ðức Giê-hô-va chưa được bày tỏ ra cho người.

8 Ðức Giê-hô-va lại gọi Sa-mu-ên lần thứ ba; người chổi dậy, đi đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Bấy giờ, Hê-li hiểu rằng Ðức Giê-hô-va gọi đứa trẻ.

9 Người nói cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con, con hãy nói: Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe! Vậy, Sa-mu-ên đi nằm tại chỗ mình.

10 Ðức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Sa-mu-ên! hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!

11 Ðức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Nầy ta sẽ làm ra trong Y-sơ-ra-ên một sự, phàm ai nghe đến, lỗ tai phải bắt lùng bùng.

12 Bấy giờ, ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Hê-li các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người; ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành.

13 Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình, mà không cấm.

14 Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hi sinh hay là bởi của lễ chay.

15 Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng, đoạn mở các cửa đền của Ðức Giê-hô-va. Người sợ không dám thuật sự hiện thấy nầy cho Hê-li.

16 Nhưng Hê-li gọi Sa-mu-ên mà rằng; Sa-mu-ên, hỡi con! Người thưa: Có tôi đây.

17 Hê-li nói: Ðức Giê-hô-va có phán cùng con lời gì? Xin con đừng giấu chi cùng ta hết. Nếu con giấu một thí chi trong mọi điều Ðức Giê-hô-va đã phán cùng con, nguyện Ðức Chúa Trời phạt con nặng nề.

18 Sa-mu-ên bèn thuật lại hết, chẳng giấu gì với người. Hê-li đáp rằng: Ấy là Ðức Giê-hô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài!

19 Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Ðức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư.

20 Từ Ðan cho đến Bê -e-sê-ba, cả Y-sơ-ra-ên đều biết rằng Sa-mu-ên được lập làm tiên tri của Ðức Giê-hô-va.

21 Ðức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô, vì ấy tại Si-lô mà Ðức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-mu-ên, khiến cho người biết lời của Ngài.

← 1 Samuel 2   1 Samuel 4 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 3      

Chapter 3 features the beautiful story of the “Call of Samuel”. The story begins when young Samuel hears a voice calling to him in the night, as he lies down to sleep. Thinking that it must be Eli calling, Samuel runs to Eli, who is now old and blind, to ask what he wants. Eli says that he didn't call, and tells Samuel to return to bed. This happens two more times, and each time Samuel hears the voice calling, he goes to Eli. On the third occasion, Eli realizes that it must be the Lord's voice that Samuel is hearing. Eli then instructs him to respond to the voice with the words, “Speak, Lord, for your servant hears.” When the Lord calls him again, this is how Samuel responds.

God’s words to Samuel are clear. Because Eli’s sons had done things that were vile, and Eli had not restrained them, no amount of sacrifice could spare them from the consequences. In the morning, Eli begs Samuel to share what the Lord said to him. After Samuel shares God’s message, Eli accepts that the Lord would do to him and his family as He saw fit.

Samuel is called by the Lord three times before he realizes the nature of the voice, and answers. This is an example of the numeric symbolism found throughout Scripture. In this story, the number three represents a form of Divine completeness. Therefore when Samuel is called three times, it represents the completion of a personal process, resulting in a new ability to receive God’s message (see Apocalypse Revealed 505).

Swedenborg’s writings explain that to “hear” represents to perceive, to learn and come to understand. When Samuel hears and replies to the Lord, he is demonstrating that he is willing to listen to and understand God. For us, it's a similar thing. We may not hear the voice of God calling in the night, but we can make space in our lives to try to tune in to his message, in the Word, and in good, wise people who we can learn from.

The expression “to hear” can also signify to obey, and in this story we can see Samuel accepting his role as prophet, i.e. to understand and obey God. So, too, we can recognize His message and begin to live a life of faithful obedience (see Apocalypse Explained 14).

The literal story seems to suggest that the Lord would punish Eli and his sons for the wrongs they had done. However, the truth as shared in Swedenborgian teachings is that the Lord never destroys, or is even angry. Instead, evil distances a person from His protection and therefore leaves them vulnerable to the destruction that comes from the evil itself (see Arcana Coelestia 588).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2723, 2788, 4495

Apocalypse Revealed 505

Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 29

True Christian Religion 211


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Sáng thế 22:1, 11, 27:1, 39:2, 3

Cuộc di cư 27:20, 21

Số 12:6, 15:30, 31, 23:17, 19

Phục truyền luật lệ ký 18:21, 22, 29:10

Joshua 5:14, 21:45

Ban giám khảo 10:15, 20:1

Ruth 1:17

1 Samuel 2:11, 21, 26, 31, 4:10, 11, 15, 17, 21, 22, 9:6, 15, 10:7, 19, 14:44, 16:18, 18:5, 12, 14, 20:13, 25:22

2 Samuel 3:9, 10:12

1 vị vua 1:6

2 vị vua 6:31, 10:10, 15:12, 21:12, 22:16

1 biên niên sử 19:13

Thánh vịnh 74:9, 85:9

Ê-sai 55:11

Giê-rê-mi 19:3, 38:14

Ezekiel 33:33

A-mốt 2:11

John 1:31

Công vụ tông đồ 13:20

1 Ti-mô-thê 3:4, 5

Hê-bơ-rơ 1:1

Významy biblických slov

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

mắt
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

ngày
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Đèn
The light of a lamp' signifies illumination from the Lord. A lamp,' as in Revelation 22, signifies natural light from self-derived intelligence. 'A lamp' signifies...

Chúa Trời
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

chúa
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

hòm
A coffin (Gen. 1:26) signifies that wherein something is shut up or concealed.

gọi
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

biết
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

Nói
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Nghe
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

đến
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Con trai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Cửa
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

tiên tri
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Compare: Moses and Samuel
Activity | Ages 7 - 14

 Eli and Samuel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Hearing the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Lord Calls to Samuel
Project | Ages up to 6

 Procreation Spiritual and Natural
Worship Talk | Ages over 18

 Quotes: Hearing the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 Samuel
Worship Talk | Ages over 18

 Samuel, Samuel! (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Samuel's Call
Activity | Ages 7 - 14

 Speak Lord, for Your Servant Hears
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Burning Bush with Tissue Paper
Project | Ages 7 - 14

 The Call of Samuel Diorama
Backdrop and figures of Eli and Samuel to color and assemble into a diorama of the Lord calling Samuel.
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Calls Samuel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Lord Calls Samuel
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Lord Calls Samuel (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Lord Calls Samuel (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Lord Calls Samuel (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: