Mezmurlar 62

Studie

              |

1 Canım yalnız Tanrıda huzur bulur,
Kurtuluşum Ondan gelir.

2 Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem Odur, asla sarsılmam.

3 Birini ezmek için daha ne vakte kadar
Hep birlikte üstüne saldıracaksınız,
Eğri bir duvara,
Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?

4 Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir.
Yalandan zevk alırlar.
Ağızlarıyla hayırdua ederken,
İçlerinden lanet okurlar. |iSela

5 Ey canım, yalnız Tanrıda huzur bul,
Çünkü umudum Ondadır.

6 Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem Odur, sarsılmam.

7 Kurtuluşum ve onurum Tanrıya bağlıdır,
Güçlü kayam, sığınağım Odur.

8 Ey halkım, her zaman Ona güven,
İçini dök Ona,
Çünkü Tanrı sığınağımızdır. |iSela

9 Sıradan insan ancak bir soluk,
Soylu insansa bir yalandır.
Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.

10 Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;
Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.

11 Tanrı bir şey söyledi,
Ben iki şey duydum:
Güç Tanrınındır,

12 Sevgi de senin, ya Rab!
Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.

Scroll to see more.