İş 10:6

Studie

     

6 Suçumu arıyor,
Günahımı araştırıyorsun?