İş 10:19

Studie

     

19 Hiç var olmamış olurdum,
Rahimden mezara taşınırdım.