Jeremiah 51

Studovat vnitřní smysl

Turkish         

← Jeremiah 50   Jeremiah 52 →

1 RAB diyor ki,
‹‹İşte Babile ve Lev-Kamayda yaşayanlara karşı
Yok edici bir rüzgar çıkaracağım. ülkesini simgeleyen şifreli bir söz.

2 Tahıl savuranları göndereceğim Babile;
Onu savurup ayıklasınlar,
Ülkesini boşaltsınlar diye.
Yıkım günü her yandan saldıracaklar ona.

3 Okçu yayını germesin,
Zırhını kuşanmasın.
Onun gençlerini esirgemeyin!
Ordusunu tümüyle yok edin.

4 Kildan ülkesinde ölüler,
Babil sokaklarında yaralılar serilecek yere.

5 İsrailin Kutsalına karşı
Ülkeleri suçla dolu olmasına karşın,
Tanrıları Her Şeye Egemen RAB
İsrail ve Yahuda halklarını bırakmadı.

6 Babilden kaçın!
Herkes canını kurtarsın!
Babilin suçu yüzünden yok olmayın!
Çünkü RABbin öç alma zamanıdır,
Ona hakkettiğini verecek.

7 Babil RABbin elinde bir altın kâseydi,
Bütün dünyayı sarhoş etti.
Uluslar şarabını içtiler,
Bu yüzden çıldırdılar.

8 Ansızın düşüp paramparça olacak Babil,
Yas tutun onun için!
Yarasına merhem sürün, belki iyileşir.

9 ‹Babili iyileştirmek istedik, ama iyileşmedi.
Bırakalım onu,
Hepimiz kendi ülkemize dönelim.
Çünkü onun yargısı göklere erişiyor,
Bulutlara kadar yükseliyor.

10 ‹‹ ‹RAB haklı olduğumuzu gösterdi,
Gelin, Tanrımız RABbin neler yaptığını
Siyonda anlatalım.›

11 ‹‹Okları bileyin,
Ok kılıflarını doldurun!
RAB Med krallarını harekete geçirdi,
Amacı Babili yok etmek.
RAB öcünü, tapınağının öcünü alacak.

12 Babil surlarına karşı sancak kaldırın!
Muhafızları pekiştirin,
Nöbetçileri yerleştirin,
Pusu kurun!
Çünkü RAB Babil halkı için söylediklerini
Hem tasarladı hem de yerine getirdi.

13 Ey sizler, akarsuların kıyısında yaşayan,
Hazinesi bol olanlar,
Sonunuz geldi, zamanınız doldu.

14 Her Şeye Egemen RAB varlığı hakkı için ant içti:
Seni çekirge sürüsüyle doldurur gibi
Askerlerle dolduracağım.
Sana karşı zafer çığlıkları atacaklar.››

15 ‹‹Gücüyle yeryüzünü yaratan,
Bilgeliğiyle dünyayı kuran,
Aklıyla gökleri yayan RABdir.

16 O gürleyince gökteki sular çağıldar,
Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,
Yağmur için şimşek çaktırır,
Ambarlarından rüzgar estirir.

17 Hepsi budala, bilgisiz.
Her kuyumcu yaptığı puttan utanacak.
O putlar yapmacıktır,
Soluk yoktur onlarda.

18 Yararsız, alay edilesi nesnelerdir,
Cezalandırılınca yok olacaklar.

19 Yakupun Payı onlara benzemez.
Mirası olan oymak dahil
Her şeye biçim veren Odur,
Her Şeye Egemen RABdir adı.

20 ‹‹Sen benim savaş çomağım,
Savaş silahımsın.
Ulusları parçalayacak,
Krallıkları yok edeceğim seninle.

21 Seninle atlarla binicilerini,
Savaş arabalarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim.

22 Erkeklerle kadınları,
Gençlerle yaşlıları,
Delikanlılarla genç kızları,

23 Çobanla sürüsünü,
Çiftçiyle öküzlerini,
Valilerle yardımcılarını darmadağın edeceğim.

24 ‹‹Babilde ve Kildan ülkesinde yaşayanlara
Siyonda yaptıkları bütün kötülüğün karşılığını
Gözlerinizin önünde ödeteceğim›› diyor RAB.

25 ‹‹Ey yıkıcı dağ, sana karşıyım,
Ey bütün dünyayı yıkan›› diyor RAB,
‹‹Elimi sana karşı kaldırıp
Seni uçuruma yuvarlayacak,
Yanık bir dağa çevireceğim.

26 Senden köşe taşı, temel taşı olmayacak,
Çünkü sonsuza dek viran kalacaksın›› diyor RAB.

27 ‹‹Ülkeye sancak dikin!
Uluslar arasında boru çalın!
Ulusları Babille savaşmaya hazırlayın.
Ararat, Minni, Aşkenaz krallıklarını
Ona karşı toplayın.
Ona karşı bir komutan atayın,
Çekirge sürüsü kadar at gönderin üzerine.

28 Ulusları -Med krallarını, valilerini,
Bütün yardımcılarını,
Yönetimi altındaki bütün ülkeleri-
Onunla savaşmaya hazırlayın.

29 Ülke titreyip kıvranıyor!
Çünkü RABbin Babil diyarını
Issız bir viraneye çevirme amacı
Yerine gelmeli.

30 Babil yiğitleri savaştan vazgeçti,
Kalelerinde oturuyorlar.
Güçleri tükendi,
Ürkek kadınlara döndüler.
Oturdukları yerler ateşe verildi,
Kapı sürgüleri kırıldı.

31-32 Babil Kralına ulak üstüne ulak,
Haberci üstüne haberci geldi.
Kent bütünüyle düştü,
Irmak geçitleri tutuldu,
Bataklıklar ateşe verildi,
Askerler dehşete kapıldı› diye haber verdiler.››

33 İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
‹‹Zamanı gelince harman yeri nasıl çiğnenirse,
Babil kızı da öyle olacak.
Kısa süre sonra onun da
Biçim zamanı gelecek.››

34-35 Siyon halkı, ‹‹Babil Kralı Nebukadnessar yuttu bizi, ezdi,
Boş bir kaba çevirdi›› diyecek,
‹‹Canavar gibi yuttu bizi,
Güzel yemeklerimizle karnını doyurdu,
Sonra bizi kustu.
Bize ve yurttaşlarımıza yapılan zorbalık
Babilin başına gelsin.››
Yeruşalim, ‹‹Dökülen kanımızın hesabı
Kildanilerden sorulsun›› diyecek.

36 Bunun için RAB diyor ki,
‹‹İşte davanızı ben savunacağım,
Öcünüzü ben alacağım;
Onun ırmağını kurutacak,
Kaynağını keseceğim.

37 Babil taş yığınına, çakal yuvasına dönecek,
Dehşet ve alay konusu olacak.
Kimse yaşamayacak orada.

38 Halkı genç aslanlar gibi kükreyecek,
Aslan yavruları gibi homurdanacak.

39 Ama kızıştıklarında onlara şölen verip
Hepsini sarhoş edeceğim;
Keyiflensinler,
Uyanmayacakları sonsuz bir uykuya
Dalsınlar diye›› diyor RAB.

40 ‹‹Onları kuzu gibi, koç ve teke gibi
Boğazlanmaya götüreceğim.››

41 ‹‹Şeşak nasıl alındı!
Bütün dünyanın övünç kaynağı nasıl ele geçirildi!
Uluslar arasında Babil nasıl dehşet oldu!

42 Deniz basacak Babili,
Kabaran dalgalar örtecek.

43 Kentleri viran olacak,
Toprakları kimsenin yaşamadığı, geçmediği
Kurak bir çöle dönecek.

44 Babil ilahı Beli orada cezalandıracak,
Yuttuğunu ona kusturacağım.
Artık akın akın uluslar gelmeyecek ona.
Babil surları yıkılacak.

45 ‹‹Oradan çık, ey halkım!
Hepiniz canınızı kurtarın!
Kaçın RABbin kızgın öfkesinden!

46 Ülkede duyacağınız söylentiler yüzünden
Cesaretinizi yitirmeyin, korkmayın.
Bir yıl bir söylenti duyulur, ertesi yıl bir başkası;
Ülkedeki zorbalıkla,
Önderin öndere karşı çıktığıyla
İlgili söylentiler yayılır.

47 İşte bu yüzden Babilin putlarını
Cezalandıracağım günler geliyor.
Bütün ülke utandırılacak,
Öldürülenler ülkenin ortasında yere serilecek.

48 O zaman yer, gök ve onlardaki her şey
Babilin başına gelenlere sevinecek.
Çünkü kuzeyden gelen yok ediciler
Saldıracaklar ona›› diyor RAB.

49 Yeremya şöyle diyor:
‹‹İsrailin öldürülenleri yüzünden düşmelidir Babil.
Yeryüzünde öldürülen herkes Babil yüzünden düştü.

50 Ey sizler, kılıçtan kurtulanlar,
Kaçın, oyalanmayın!
RABbi anın uzaktan,
Yeruşalimi düşünün!››

51 ‹‹Rezil olduk, çünkü aşağılandık,
Yüzümüz utanç içinde.
Çünkü yabancılar RABbin Tapınağının
Kutsal yerlerine girmişler.››

52 ‹‹Bu yüzden›› diyor RAB,
‹‹Putlarını cezalandıracağım günler geliyor,
Yaralılar inleyecek bütün ülkede.

53 Babil göklere çıksa,
Yüksekteki kalesini pekiştirse de,
Yok edicileri göndereceğim üzerine›› diyor RAB.

54 ‹‹Babilden çığlık,
Kildan ülkesinden büyük yıkım sesi duyuluyor.

55 Çünkü RAB Babili yıkıma uğratıyor;
Şamatasını susturuyor.
Düşman engin sular gibi kükrüyor,
Seslerinin gürültüsü yankılanıyor.

56 Çünkü Babile karşı bir yok edici çıkacak;
Yiğitleri tutsak olacak,
Yayları paramparça edilecek.
Çünkü RAB karşılık veren bir Tanrıdır,
Her şeyin tam karşılığını verir.

57 Babil önderlerini, bilgelerini, valilerini,
Yardımcılarını, yiğitlerini öyle sarhoş edeceğim ki,
Sonsuz bir uykuya dalacak, hiç uyanmayacaklar››
Diyor adı Her Şeye Egemen RAB olan Kral.

58 Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
‹‹Babilin kalın surları yerle bir edilecek,
Yüksek kapıları ateşe verilecek.
Halkların çektiği emek boşuna,
Ulusların didinmesi ateşe yarayacak.››

59 Yahuda Kralı Sidkiyanın krallığının dördüncü yılında, baş görevli Mahseya oğlu Neriya oğlu Seraya Sidkiyayla birlikte Babile gittiğinde Peygamber Yeremya ona şu buyruğu verdi.

60 Yeremya Babilin başına gelecek bütün felaketleri, Babile ilişkin bütün bu sözleri bir tomara yazmıştı.

61 Yeremya Serayaya şöyle dedi: ‹‹Babile varır varmaz bütün bu sözleri okumayı unutma.

62 De ki, ‹Ya RAB, burayı yıkacağını, içinde insan da hayvan da yaşamayacağını, ülkenin sonsuza dek viran kalacağını söyledin.›

63 Okumayı bitirince tomarı bir taşa bağlayıp Fırata fırlat.

64 Sonra de ki, ‹Babil başına getireceğim felaket yüzünden batacak, bir daha kalkamayacak. Bitkin düşecekler.› ›› Yeremya'nın sözleri burada son buluyor.

← Jeremiah 50   Jeremiah 52 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 117


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 42, 150, 215, 583, 623, 1072, 1154, ...

Apocalypse Revealed 24, 158, 238, 241, 285, 298, 316, ...

The Lord 4, 39, 40, 47, 48, 53

Heaven and Hell 365

True Christianity 93, 158


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 63, 187, 261, 273, 275, 278, 304, ...

Nine Questions 4

Marriage 93

Scriptural Confirmations 2, 4, 19, 21, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:4, 10:3

Numbers 16:26

Deuteronomy 32:43

Judges 6:5

1 Samuel 2:4

Ezra 5:12

Job 20:15

Psalms 37:6, 15, 66:16, 79:1, 4, 10, 89:46, 94:1, 115:5, 118:17, 135:4, 7, 137:1, 5

Proverbs 11:10

Isaiah 2:18, 8:7, 8, 11:12, 13:1, 13, 14:1, 14, 19:5, 16, 21:1, 9, 24:14, 20, 34:13, 14, 37:38, 41:16, 42:22, 43:14, 44:24, 45:2, 47:1, 48:13, 49:15, 51:13, 15, 57:12

Jeremiah 4:11, 10:11, 12, 13, 14, 15, 13:4, 14:9, 19, 15:7, 18:16, 19:10, 25:12, 14, 16, 26, 29:12, 30:2, 32:12, 44:26, 46:11, 18, 48:6, 49:16, 50:3, 12, 17, 51:1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 19, 24, 26, 28, ...

Lamentations 1:10, 22, 2:16, 21, 3:64, 5:1

Ezekiel 6:6, 9, 25:14, 26:3

Daniel 5:1, 28, 30, 6:1, 11, 7:2

Hosea 2:1, 3

Amos 6:8

Micah 4:12, 7:9

Nahum 3:13, 18

Habakkuk 2:8, 9, 13

Mark 13:7

Romans 4:17

2 Corinthians 6:17

Revelation 14:8, 16:12, 17:1, 4, 18:4, 5, 20, 21

Word/Phrase Explanations

RAB
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

diyor
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

rüzgar
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

İsrail
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

altın
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

sarhoş
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

merhem
Balm signifies the truth of exterior natural good, and its pleasantness.

kendi
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

haklı
'Justice' signifies both good and truth.

ok
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

yağmur
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

Şimşek
'Lightning' is the radiance and brilliance of God's truth.

savaş
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

dağ
'Hills' signify the good of charity.

sonsuza dek
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

at
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ülke
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Kent
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

gelecek
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

bize
Because people are governed by angels and spirits, in Genesis 1:26 it says 'let us make man into our image.' But because the Lord alone...

aslanlar
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

deniz
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

günler
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ortasında
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

öldürülen
'The slain' when referring to the Lord, as in Revelation 5, means the separation of everything from the divine. In denial of His divinity, He...

büyük
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

yüksek
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

dördüncü
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

peygamber
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Yeremya
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

bir
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...


Přeložit: