Jeremiah 50

Studovat vnitřní smysl

Turkish         

← Jeremiah 49   Jeremiah 51 →

1 RABbin Babil ve Kildan ülkesine ilişkin Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirdiği söz şudur:

2 ‹‹Uluslara duyurun, haberi bildirin!
Sancak dikip duyurun, hiçbir şey gizlemeyin!
‹Babil ele geçirilecek› deyin,
‹İlahı Bel utandırılacak,
İlahı Marduk paramparça olacak.
Putları utandırılacak,
İlahları paramparça olacak.›

3 Çünkü kuzeyden gelen bir ulus ona saldıracak,
Ülkesini viran edecek.
Orada kimse yaşamayacak,
İnsan da hayvan da kaçıp gidecek.

4 O günlerde, o zamanda›› diyor RAB,
‹‹İsrail halkıyla Yahuda halkı birlikte gelecek;
Tanrıları RABbi aramak için
Ağlaya ağlaya gelecekler.

5 Yüzleri Siyona dönük,
Oraya giden yolu soracak,
Kalıcı, unutulmaz bir antlaşmayla
RABbe bağlanmak için gelecekler.

6 ‹‹Halkım yitik koyunlardır,
Çobanları onları baştan çıkardı.
Dağlarda başıboş dolandırdılar onları,
Dağ, tepe avare dolaştılar,
Kendi ağıllarını unuttular.

7 Kim bulduysa yedi onları.
Düşmanları, ‹Biz suçlu değiliz› dediler,
‹Çünkü onlar gerçek otlakları olan RABbe,
Atalarının umudu RABbe karşı günah işlediler.›

8 ‹‹Babilden kaçıp kurtulun!
Kildan ülkesini terk edin,
Sürüye yön veren teke gibi olun!

9 Çünkü birbiriyle anlaşmış büyük ulusları
Kuzeydeki topraklardan kışkırtıp
Babilin karşısına çıkaracağım.
Babille savaşmak üzere karşısına dizilecek,
Onu kuzeyden ele geçirecekler.
Okları usta savaşçı oku gibidir,
Hiçbiri boş dönmeyecek.

10 Kildan ülkesi yağmaya uğrayacak,
Onu yağmalayanlar mala doyacak›› diyor RAB.

11 ‹‹Ey mirasımı yağmalayan sizler!
Madem sevinip coşuyorsunuz,
Harman döven düve gibi sıçrıyor,
Aygır gibi kişniyorsunuz;

12 Anneniz büyük utanca boğulacak,
Sizi doğuranın yüzü kızaracak.
Ulusların en önemsizi,
Kurak, bozkır, çöl olacak.

13 RABbin öfkesi yüzünden kimse yaşamayacak orada,
Büsbütün ıssız kalacak.
Her geçen, Babilin aldığı yaraları görünce şaşacak,
Hayrete düşecek.

14 Babilin çevresinde savaşmak üzere dizilin,
Ey bütün yay çekenler!
Oklarla saldırın ona, oklarınızı esirgemeyin!
Çünkü o RABbe karşı günah işledi.

15 Her yandan ona karşı savaş narası yükseltin!
Teslim oldu, kuleleri düştü,
Surları yerle bir oldu.
Çünkü RABbin öcüdür bu.
Ondan öç alın.
Yaptığının aynısını yapın ona.

16 Ekin ekeni biçim vakti orakçıyla birlikte
Babilden atın.
Zorbanın kılıcı yüzünden
Herkes halkına dönsün,
Ülkesine kaçsın.››

17 ‹‹İsrail aslanların kovaladığı
Dağılmış bir sürüdür.
Önce Asur Kralı yedi onu.
Sonra Babil Kralı Nebukadnessar kemiklerini ezdi.››

18 Bu yüzden İsrailin Tanrısı,
Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
‹‹Asur Kralını nasıl cezalandırdıysam,
Babil Kralıyla ülkesini de öyle cezalandıracağım.

19 İsraili yeniden otlağına kavuşturacağım,
Karmelde, Başanda otlayacak;
Efrayim ve Gilat dağlık bölgelerinde
İstediği kadar yiyip doyacak.

20 O günlerde, o zamanda›› diyor RAB,
‹‹İsrailin suçu araştırılacak
Ama bulunamayacak;
Yahudanın günahları da araştırılacak
Ama bulunamayacak.
Çünkü sağ bıraktıklarımı bağışlayacağım.››

21 ‹‹Meratayimfş ülkesine,
Pekotta yaşayanlara saldır.
Onları öldür, tümüyle yok et›› diyor RAB,
‹‹Sana ne buyurduysam hepsini yap. gelir.

22 Ülkede savaş, büyük yıkım
Gürültüsü duyuluyor.

23 Dünyanın balyozu
Nasıl da kırılıp paramparça oldu!
Babil uluslar arasında nasıl dehşet oldu!

24 Senin için tuzak kurdum, ey Babil,
Bilmeden tuzağıma düştün.
Bulunup yakalandın,
Çünkü RABbe karşı çıktın.

25 RAB silahhanesini açtı,
Öfkesinin silahlarını çıkardı.
Her Şeye Egemen Egemen RABbin
Kildan ülkesinde yapacağı iş var.

26 Uzaktan ona saldırın.
Ambarlarını açın,
Mallarını tahıl gibi küme küme yığın.
Tamamen yok edin onu,
Geriye hiçbir şey kalmasın.

27 Genç boğalarını öldürün,
Kesime gitsinler!
Vay başlarına!
Çünkü onların günü,
Cezalandırılma zamanı geldi.

28 Dinleyin! Tanrımız RABbin öç aldığını,
Tapınağının öcünü aldığını
Babilden kaçıp kurtulanlar
Siyonda duyuruyorlar.

29 ‹‹Okçuları, yay gerenlerin hepsini çağırın Babile karşı,
Çevresini kuşatın, kaçıp kurtulan olmasın.
Yaptıklarına göre karşılık verin ona,
Yaptıklarının aynısını yapın.
Çünkü RABbe, İsrailin Kutsalına
Küstahlık etti.

30 Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek,
Bütün savaşçıları susturulacak o gün›› diyor RAB.

31 ‹‹İşte, sana karşıyım, ey küstah!››
Diyor Her Şeye Egemen Egemen RAB.
‹‹Çünkü senin günün,
Seni cezalandıracağım zaman geldi.

32 Küstah tökezleyip düşecek,
Onu kaldıran olmayacak.
Kentlerini ateşe vereceğim,
Bütün çevresini yakıp yok edecek.››

33 Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:
‹‹İsrail halkı da Yahuda halkı da
Eziyet çekiyor.
Onları tutsak edenler sıkı tutmuş,
Salıvermek istemiyorlar.

34 Ama onların Kurtarıcısı güçlüdür,
Onun adı Her Şeye Egemen RABdir.
Onların ülkesine huzur,
Babilde yaşayanlaraysa kargaşalık getirmek için
Davalarını hararetle savunacak.

35 ‹‹Kildanilere karşı kılıç!›› diyor RAB,
‹‹Babilde yaşayanlara, Babil önderlerine,
Bilgelerine karşı kılıç!

36 Sahte peygamberlere karşı kılıç!
Aptallıkları ortaya çıkacak.
Yiğitlerine karşı kılıç!
Şaşkına dönecek onlar.

37 Atlarına, savaş arabalarına
Aralarındaki yabancılara karşı kılıç!
Hepsi kadın gibi ürkek olacak.
Hazinelerine karşı kılıç!
Yağma edilecek onlar.

38 Sularına kuraklık!
Kuruyacak sular.
Çünkü Babil putlar ülkesidir,
Korkunç putlar yüzünden halkı çıldırmış.

39 ‹‹Bu yüzden yabanıl hayvanlar, çakallar,
Baykuşlar yaşayacak orada,
Artık insan yaşamayacak,
Kuşaklar boyu kimse oturmayacak.

40 Sodomla Gomorayı ve çevredeki köyleri
Nasıl yerle bir ettimse›› diyor RAB,
‹‹Orada da kimse oturmayacak,
İnsan oraya yerleşmeyecek.

41 İşte kuzeyden bir ordu geliyor.
Dünyanın uçlarından
Büyük bir ulus
Ve birçok kral harekete geçiyor.

42 Yay, pala kuşanmışlar,
Gaddar ve acımasızlar.
Atlara binmiş gelirken,
Kükreyen denizi andırıyor sesleri.
Savaşa hazır savaşçılar
Karşına dizilecekler, ey Babil kızı!

43 Babil Kralı onların haberini aldı,
Ellerinde derman kalmadı.
Doğuran kadın gibi
Üzüntü, sancı sardı onu.

44 Şeria çalılıklarından
Sulak otlağa çıkan aslan gibi
Kildanileri bir anda yurdundan kovacağım.
Seçeceğim kişiyi oraya yönetici atayacağım.
Var mı benim gibisi?
Var mı bana dava açacak biri,
Bana karşı duracak çoban?››

45 Bu yüzden RABbin Babile karşı ne tasarladığını,
Kildan ülkesine karşı ne amaçladığını işitin:
‹‹Sürünün küçükleri bile sürülecek,
Halkı yüzünden otlakları çöle dönüştürülecek.

46 ‹Babil düştü› sesiyle yeryüzü titreyecek,
Çığlığı uluslar arasında duyulacak.››

← Jeremiah 49   Jeremiah 51 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christianity 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

peygamber
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Yeremya
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

ulus
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

diyor
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

RAB
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

İsrail
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

gelecek
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

aramak
The meaning of "to seek" in the Bible is pretty straightforward, but there is a bit of nuance: Swedenborg tells us that in most cases...

yüzleri
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

dağ
'Hills' signify the good of charity.

büyük
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

çöl
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

yay
A bow signifies falsity of doctrine destroying truth, and spear, the falsity of evil de­stroying good. (Jer. 6:23.)

savaş
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

gün
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

zaman
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

kılıç
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

Kadın
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

kral
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

aslan
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

çoban
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...


Přeložit: