on emir kitaplarının beşincisi 34:5

Studie

              |

5 Böylece RABbin sözü uyarınca RABbin kulu Musa orada, Moav ülkesinde öldü.