โยนาห์ 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงโยนาห์เป็นคำรบสองว่า

2 "จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า"

3 ดังนั้นโยนาห์จึงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ฝ่ายนีนะเวห์เป็นนครใหญ่โตมากทีเดียว ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวัน

4 โยนาห์ตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่ง และท่านก็ร้องประกาศว่า "อีกสี่สิบวัน นีนะเวห์จะถูกคว่ำ"

5 ฝ่ายประชาชนนครนีนะเวห์ได้เชื่อพระเจ้า เขาประกาศให้อดอาหาร และสวมผ้ากระสอบ ตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดถึงผู้น้อยที่สุด

6 กิตติศัพท์นี้ลือไปถึงกษัตริย์นครนีนะเวห์ พระองค์ทรงลุกขึ้นจากพระที่นั่ง ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ออกเสีย ทรงสวมผ้ากระสอบแทน และประทับบนกองขี้เถ้า

7 พระองค์ทรงออกพระราชกฤษฎีกา ประกาศไปทั่วนครนีนะเวห์ โดยอำนาจกษัตริย์และบรรดาขุนนางทั้งหลายว่า "คนหรือสัตว์ ไม่ว่าฝูงสัตว์ใหญ่หรือฝูงสัตว์เล็ก ห้ามลิ้มรสสิ่งใดๆ อย่าให้กินอาหาร อย่าให้ดื่มน้ำ

8 ให้ทั้งคนและสัตว์นุ่งห่มผ้ากระสอบ ให้ตั้งจิตตั้งใจร้องทูลต่อพระเจ้า เออ ให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติชั่ว และเลิกการทารุณซึ่งมือเขากระทำ

9 ใครจะรู้ได้พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปลี่ยนพระทัย คลายจากพระพิโรธอันรุนแรงเพื่อว่าเราจะมิได้พินาศ"

10 เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของเขาแล้วว่า เขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไป พระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่พระองค์ตรัสไว้ และพระองค์ก็มิได้ทรงลงโทษเขา


Exploring the Meaning of โยนาห์ 3      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In the third chapter of the Book of Jonah, Jonah finally reaches Nineveh, and starts preaching repentance and reformation to the people there. And... they listen! Even the King of Assyria listens!

The inner meaning of the story is pretty close to the surface here, and there's important symbolism. Swedenborg summarizes the chapter's meaning in this one sentence:

"The nations, hearing from the Word of God about their sins, and that they would perish, were converted after repenting, and were heard by the Lord, and saved." (The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213)

Rev. George McCurdy, in his exegesis of this chapter, offers this summary:

The great city of Nineveh has many spiritual representations. The world saw Nineveh as a mighty nation, but in the eyes of the Lord, it represented the shallowness and weakness (death) of false doctrines, contrived beliefs confirmed by the proprium (self love), the fallacies of the senses, and the unenlightened understanding that spawns spiritual ignorance.

The Lord’s mercy and love for all prompted Him not only to send His message to Nineveh, but to ensure that it would be preserved for eternity. Jonah’s call to "arise and go" preach to Nineveh is a call for spiritual renewal. It is a call for repentance. The fasting, sackcloth, and ashes symbolize a call to be aware that "where there is no truth, there is no church."

Where the Word is closed, and not loved, there is a loss of conjunction with the Divine resources. The fasting of man and beast symbolizes a need for the spiritual and natural appetites to come to the Lord for that "bread which comes down from heaven." The Ninevites giving up their natural food and drink represents their turning away from "as-of-self" concepts and reminds all who read and hear the Word of the Lord to rely on heavenly manna.

"Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to Me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance…" (Isaiah 55:2)

The king sitting in ashes and mourning represents a sorrowful attitude toward "the remains of the fire of self-love." Repentance involves self-examination, making oneself guilty for the sins and evils committed, asking the Lord for His help, and desiring to attain a new life.

As we mull over this concept, think about the Lord’s preaching on earth. As He went about His mission, He often used these words: "You have heard it said of old… but I say unto you…" Putting aside human traditions and taking on the Lord’s teachings is an ongoing effort. Jonah was told to preach the words of the Lord. He was not to make things up from his memory. He was to be a true and faithful prophet of the Lord’s ways.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Rev. Martin Pennington suggests two explanatory passages from Swedenborg's theological writings:

"Forty days means a period of temptation combats or severe change." (Arcana Coelestia 730)

"A fast represents those who are in a state of unhappiness when good is no longer joined to the truths." (Arcana Coelestia 9182[10])

Other references of interest listed by Rev. McCurdy include:

"As ‘forty’ signified what is full or complete… forty signifies what is complete in respect to instruction and influx… for this reason it was said by Jonah to the Ninevites that ‘the city would be overthrown after forty days" (Jonah 3:4) (Arcana Coelestia 9437[2])

"By being clothed in sackcloth is signified mourning on account of the vastated truth in the church; for garments signify truths; and therefore, to be clothed in sackcloth, which is not a garment, signifies mourning that there is no truth; and where there is no truth, there is no church." Jonah 3:5-6 is cited. (Apocalypse Revealed 492)

"…the rite of putting sackcloth on the loins to testify…mourning may be seen from the historic and prophetic parts of the Word, as in… Jonah 3:5-8… for a sign representative of mourning over the evil on account of which Nineveh was to perish; thus over destroyed good." (Arcana Coelestia 4779[2])

"From the signification of garments it is also manifest why they rent their garments, when any one spoke against the Divine truth of the Word… and why, on account of transgressions against Divine truths, they put off their garments, and put on sackcloth." Jonah 3:5, 6, and 8 are cited. (Apocalypse Revealed 166)

"That ‘ashes’ denote falsity, may be confirmed from passages where another word for ‘ashes (cinis)’ is used, for these ashes have a like origin…" Jonah 3:6 is cited. (Arcana Coelestia 7520)

"…by ‘ashes’ in the opposite sense, namely, what is condemned that remains after the burning from the fire of self love. This is signified by ‘the ashes’ which they carried on the head, and in which they rolled themselves when bewailing their sins." Jonah 3:6 is cited. (Arcana Coelestia 9723)

"In the spiritual sense by kings those who are in truths are signified, by the great ones those who are in goods, by the rich those that are in the knowledge of good, by the mighty they that are in erudition, by servants they that are in such things from others, and thus from memory, and by freemen they that are in such things from themselves…" Jonah 3:7 is cited. (Apocalypse Revealed 337)

"The interior good and also the interior evil…are signified by ‘man,’ are those which are of the intention or end, for the intention or end is the inmost of man; but the exterior good and also the exterior evil which are signified by ‘beast,’ are those which are of the thought, and of the consequent action when nothing stands in the way…By ‘beast,’…in respect to the external or natural man, a man is nothing else than a beast, for he takes delight in the like cupidities and pleasures, as also in the like appetites and sense…Therefore… from a holy rite it was commanded by the king of Nineveh, that both man and beast were to fast, and were to be covered with sackcloth (Jonah 3:7, 8)." (Arcana Coelestia 7523)

"… in the spiritual world a man’s affections appear at a distance like beasts… and beasts, viewed in themselves, are nothing but forms of natural affections… By man and beasts together is signified man as to spiritual and natural affection, in the following passages… Jonah 3:7, 8…" (Apocalypse Revealed 567)

"Here ‘webs’ and ‘garments’ are predicated of things of the understanding, that is, of the thought; ‘iniquity’ and ‘violence,’ of things of the will, that is, of works. In Jonah 3:8… the ‘evil way’ is predicated of falsities, which are of the understanding; and ‘violence,’ which are of the will." (Arcana Coelestia 623[2])

"…the ‘wrath of anger’ is attributed to Jehovah, and consequently ‘repentance.’" (Arcana Coelestia 588[2])

"…the Word is such in the sense of the letter, it may be evident that it cannot be understood without doctrine. But let examples illustrate this. It is said that Jehovah repenteth (Jonah 3:9; 4:2), and it is also said that Jehovah repenteth not (Num. 23:19…): without doctrine these statements do not agree." (Teachings Regarding the Sacred Scripture 51)

"In these passages (Jonah 3:9,10) Jehovah is said to have ‘repented,’ when yet it cannot be that He repents, because He knows all things before He does them; from which it is evident that by ‘repenting’ is signified mercy." (Arcana Coelestia 10441[2-4])

Finally, here's a link to Rev. McCurdy's study guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Jonah 3      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In the third chapter of the Book of Jonah, Jonah finally reaches Nineveh, and starts preaching repentance and reformation to the people there. And... they listen! Even the King of Assyria listens!

The inner meaning of the story is pretty close to the surface here, and there's important symbolism. Swedenborg summarizes the chapter's meaning in this one sentence:

"The nations, hearing from the Word of God about their sins, and that they would perish, were converted after repenting, and were heard by the Lord, and saved." (The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213)

Rev. George McCurdy, in his exegesis of this chapter, offers this summary:

The great city of Nineveh has many spiritual representations. The world saw Nineveh as a mighty nation, but in the eyes of the Lord, it represented the shallowness and weakness (death) of false doctrines, contrived beliefs confirmed by the proprium (self love), the fallacies of the senses, and the unenlightened understanding that spawns spiritual ignorance.

The Lord’s mercy and love for all prompted Him not only to send His message to Nineveh, but to ensure that it would be preserved for eternity. Jonah’s call to "arise and go" preach to Nineveh is a call for spiritual renewal. It is a call for repentance. The fasting, sackcloth, and ashes symbolize a call to be aware that "where there is no truth, there is no church."

Where the Word is closed, and not loved, there is a loss of conjunction with the Divine resources. The fasting of man and beast symbolizes a need for the spiritual and natural appetites to come to the Lord for that "bread which comes down from heaven." The Ninevites giving up their natural food and drink represents their turning away from "as-of-self" concepts and reminds all who read and hear the Word of the Lord to rely on heavenly manna.

"Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to Me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance…" (Isaiah 55:2)

The king sitting in ashes and mourning represents a sorrowful attitude toward "the remains of the fire of self-love." Repentance involves self-examination, making oneself guilty for the sins and evils committed, asking the Lord for His help, and desiring to attain a new life.

As we mull over this concept, think about the Lord’s preaching on earth. As He went about His mission, He often used these words: "You have heard it said of old… but I say unto you…" Putting aside human traditions and taking on the Lord’s teachings is an ongoing effort. Jonah was told to preach the words of the Lord. He was not to make things up from his memory. He was to be a true and faithful prophet of the Lord’s ways.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Rev. Martin Pennington suggests two explanatory passages from Swedenborg's theological writings:

"Forty days means a period of temptation combats or severe change." (Arcana Coelestia 730)

"A fast represents those who are in a state of unhappiness when good is no longer joined to the truths." (Arcana Coelestia 9182[10])

Other references of interest listed by Rev. McCurdy include:

"As ‘forty’ signified what is full or complete… forty signifies what is complete in respect to instruction and influx… for this reason it was said by Jonah to the Ninevites that ‘the city would be overthrown after forty days" (Jonah 3:4) (Arcana Coelestia 9437[2])

"By being clothed in sackcloth is signified mourning on account of the vastated truth in the church; for garments signify truths; and therefore, to be clothed in sackcloth, which is not a garment, signifies mourning that there is no truth; and where there is no truth, there is no church." Jonah 3:5-6 is cited. (Apocalypse Revealed 492)

"…the rite of putting sackcloth on the loins to testify…mourning may be seen from the historic and prophetic parts of the Word, as in… Jonah 3:5-8… for a sign representative of mourning over the evil on account of which Nineveh was to perish; thus over destroyed good." (Arcana Coelestia 4779[2])

"From the signification of garments it is also manifest why they rent their garments, when any one spoke against the Divine truth of the Word… and why, on account of transgressions against Divine truths, they put off their garments, and put on sackcloth." Jonah 3:5, 6, and 8 are cited. (Apocalypse Revealed 166)

"That ‘ashes’ denote falsity, may be confirmed from passages where another word for ‘ashes (cinis)’ is used, for these ashes have a like origin…" Jonah 3:6 is cited. (Arcana Coelestia 7520)

"…by ‘ashes’ in the opposite sense, namely, what is condemned that remains after the burning from the fire of self love. This is signified by ‘the ashes’ which they carried on the head, and in which they rolled themselves when bewailing their sins." Jonah 3:6 is cited. (Arcana Coelestia 9723)

"In the spiritual sense by kings those who are in truths are signified, by the great ones those who are in goods, by the rich those that are in the knowledge of good, by the mighty they that are in erudition, by servants they that are in such things from others, and thus from memory, and by freemen they that are in such things from themselves…" Jonah 3:7 is cited. (Apocalypse Revealed 337)

"The interior good and also the interior evil…are signified by ‘man,’ are those which are of the intention or end, for the intention or end is the inmost of man; but the exterior good and also the exterior evil which are signified by ‘beast,’ are those which are of the thought, and of the consequent action when nothing stands in the way…By ‘beast,’…in respect to the external or natural man, a man is nothing else than a beast, for he takes delight in the like cupidities and pleasures, as also in the like appetites and sense…Therefore… from a holy rite it was commanded by the king of Nineveh, that both man and beast were to fast, and were to be covered with sackcloth (Jonah 3:7, 8)." (Arcana Coelestia 7523)

"… in the spiritual world a man’s affections appear at a distance like beasts… and beasts, viewed in themselves, are nothing but forms of natural affections… By man and beasts together is signified man as to spiritual and natural affection, in the following passages… Jonah 3:7, 8…" (Apocalypse Revealed 567)

"Here ‘webs’ and ‘garments’ are predicated of things of the understanding, that is, of the thought; ‘iniquity’ and ‘violence,’ of things of the will, that is, of works. In Jonah 3:8… the ‘evil way’ is predicated of falsities, which are of the understanding; and ‘violence,’ which are of the will." (Arcana Coelestia 623[2])

"…the ‘wrath of anger’ is attributed to Jehovah, and consequently ‘repentance.’" (Arcana Coelestia 588[2])

"…the Word is such in the sense of the letter, it may be evident that it cannot be understood without doctrine. But let examples illustrate this. It is said that Jehovah repenteth (Jonah 3:9; 4:2), and it is also said that Jehovah repenteth not (Num. 23:19…): without doctrine these statements do not agree." (Teachings Regarding the Sacred Scripture 51)

"In these passages (Jonah 3:9,10) Jehovah is said to have ‘repented,’ when yet it cannot be that He repents, because He knows all things before He does them; from which it is evident that by ‘repenting’ is signified mercy." (Arcana Coelestia 10441[2-4])

Finally, here's a link to Rev. McCurdy's study guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 588, 623, 4779, 7520, 7523, 9437, 9723, ...

Apocalypse Revealed 166, 337, 492, 567

Doctrine of the Sacred Scripture 51

True Christian Religion 226


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 195, 408, 637, 650

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 33:6

1 ซามูเอล 6:5

2 ซามูเอล 12:22

1 กษัตริย์ 21:27, 29

2 กษัตริย์ 19:1

2 พงศาวดาร 20:3

เอสเธอร์ 4:1, 3

สุภาษิต 28:13

อิสยาห์ 1:16, 58:6

เยเรมีย์ 1:7, 17, 6:26, 18:7, 28:8, 42:10

โจเอล 2:13, 14

เอมัส 5:15, 7:3, 6

โยนาห์ 1:1, 2, 15, 4:2

เศฟันยาห์ 2:3

แมทธิว 11:21, 12:41

ลุค 11:32

Významy biblických slov

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

โยนาห์
'Jonah' represents the Jewish nation.

คำ
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

ลุกขึ้น
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

นีนะเวห์
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

เมือง
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

สาม
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

วันหนึ่ง
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

หนึ่ง
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

สี่สิบ
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

คว่ำ
'Overturned' signifies punishing.

พระเจ้า
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

ผ้ากระสอบ
'A sack' in Genesis 42:25, means a receptacle, and here 'a receptacle' on the natural level, because it is a story about the truths and...

กระสอบ
'A sack' in Genesis 42:25, means a receptacle, and here 'a receptacle' on the natural level, because it is a story about the truths and...

ใหญ่ที่สุด
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

น้อยที่สุด
In general, birth order in the Bible reflects the progression of spiritual states, but the specifics of those states depends greatly on context: who the...

ถึง
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

กษัตริย์
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

ที่นั่ง
'The Lord's throne' signifies, in general, the whole heaven, and specifically, the spiritual heaven, and by extension, divine truth proceeding, and so, everything of heaven...

นั่ง
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

ประทับ
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

ขี้เถ้า
Ashes as in ('Ezekiel 27:30') signify what is condemned; because fire from which they are derived signify infernal love. Ashes of the furnace ('Exodus 9:8')...

สัตว์
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

ฝูงสัตว์
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

ฝูง
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

ลิ้มรส
Our five senses correspond to spiritual affections, or the attraction we feel toward spiritual things. The sense of taste, according to the Writings, corresponds to...

อาหาร
When the Bible talks about "feeding" it is generally referring to instruction in spiritual things – teaching people the true concepts that can lead them...

ดื่ม
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

หัน
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

กลับ
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

รู้
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

เรา
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Beauty for Ashes
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Article | Ages 15 - 17

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Gourd
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Gourd (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Gourd (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Gourd (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah Goes to Nineveh
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: