แหล่งกำเนิด 10:9

Studovat vnitřní smysl

Thai: from KJV         

← แหล่งกำเนิด 10:8    Celá kapitola    แหล่งกำเนิด 10:10 →

9 เขาเป็นพรานที่มีกำลังมากต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังนั้นจึงว่า "เหมือนกับนิมโรดพรานที่มีกำลังมากต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์"

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1173


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 1133, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179

Vysvětlení slova/fráze

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

นิม
'Nimrod,' as in Genesis 10, signifies people who make internal worship external by depending upon external worship alone.


Přeložit: