เฉลยธรรมบัญญัติ 22:9

Study

              

9 อย่าเอาเมล็ดพืชสองชนิดหว่านลงในสวนองุ่นของท่าน เกรงว่าทั้งพืชผลที่ท่านหว่านและผลองุ่นของสวนนั้นเป็นมลทิน


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 9. You shall not commingle with the holy truths of the Church which you have received and accepted, the ideas derived from different and diverse religions; lest what is derived from these ideas become mingled with the good derived from the holy truths of the Church so that they cannot be separated, and thus both become denied (Matthew 9:16-17).    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: