เฉลยธรรมบัญญัติ 20:6

Studovat vnitřní smysl

              

6 ใครที่ปลูกสวนองุ่นและยังมิได้รับประทานผลจากสวนองุ่นนั้น ให้ผู้นั้นกลับไปบ้าน เกรงว่าเขาจะตายเสียในสงคราม และคนอื่นจะรับประทานผลองุ่นนั้น


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 6. And if the truths of faith have been received in the external mind, but have not been appropriated to the soul by carrying them out; let these first be fully implanted in the will, lest the soul perish in temptations, and evil be conjoined to the truths in the mind.   Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: