เฉลยธรรมบัญญัติ 20:3

Studovat vnitřní smysl

              

3 และจะกล่าวว่า `โอ อิสราเอล จงฟังเถิด วันนี้ท่านมาใกล้ จะสู้รบกับศัตรูของท่าน อย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตก อย่ากลัวหรือหวาดหวั่น หรือครั่นคร้ามต่อศัตรูเลย


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 3. And from these the soul shall perceive that a state has arrived in which the spiritual man must contend as if from himself with evils and falsities; and that the will must not be allowed to succumb, nor should the soul fear, or be in trepidation, or be dismayed because of them:   Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: