เฉลยธรรมบัญญัติ 20:19

Study

              

19 เมื่อท่านล้อมหัวเมืองหนึ่งอยู่ช้านาน เพื่อจะสู้รบเอาหัวเมืองนั้น อย่าใช้ขวานฟันทำลายต้นไม้ของเมืองนั้นเสีย เพราะท่านทั้งหลายจะรับประทานผลจากต้นไม้นั้น อย่าโค่นลงเพื่อใช้ในการล้อมเมืองนั้นเลย (เพราะต้นไม้ในทุ่งนาเป็นชีวิตมนุษย์)


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 19. When the regenerate will has great difficulty in overcoming the arguments of falses that oppose truth (either in the man's own mind or in the minds of others), and endures severe temptations because of them, great care must be taken not to destroy the knowledges or perceptions of truth which support the false doctrine (as far as they are genuine) by the dogmatic assertion of truth; for these perceptions or knowledges may be conducive to the regenerate life; you shall not obliterate these perceptions, for these very perceptions, which form the soul's rational perception of truth, are the very means by which the false doctrines may be eventually overcome in the soul (for, O man, the tree of the field is to be employed in the siege, marginal reading).    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: