เฉลยธรรมบัญญัติ 20:14

Studovat vnitřní smysl

              

14 แต่ผู้หญิงและเด็ก สัตว์และทุกสิ่งในเมืองนั้น คือของที่ริบไว้ทั้งหมด ท่านจงยึดเอาเป็นของตัว ท่านจงอิ่มใจในของที่ริบมาจากศัตรูของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 14. But the good affections thereof and all that are innocent, and the natural affections thereof and all that can. be made subservient to use in those doctrines, all the good that remains after temptation, shall be appropriated to the soul; thus the regenerate life will be recruited by good and truth acquired in temptation-combats with evil and falsity, which will be appropriated to the soul by the Divine Love and Wisdom.   Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: