เฉลยธรรมบัญญัติ 20:11

Studovat vnitřní smysl

              

11 ถ้าเขาตอบท่านอย่างสันติและเปิดประตูเมืองให้แก่ท่าน ก็ให้ประชาชนทั้งปวงที่พบอยู่ในเมืองนั้นทำงานโยธาให้แก่ท่านและปรนนิบัติท่าน


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 11. And it shall be, that if these doctrines are in conformity with the soul's perception of good, and receive the living influx from heaven, then all the truths belonging to those doctrines shall be conducive to regeneration, and shall serve the new regenerate will.   Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: