เฉลยธรรมบัญญัติ 16:9

Study

              

9 ท่านทั้งหลายจงนับให้ครบเจ็ดสัปดาห์ จงตั้งต้นนับให้ครบเจ็ดสัปดาห์เริ่มด้วยวันแรกที่ท่านเอาเคียวเกี่ยวข้าว


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 9. The qualities derived from the conjunction of the Lord's Divine Humanity with the human race will then be impressed on all your future states; these qualities will be impressed upon you as soon as the truths sown in the heart begin to bear fruit by being united to good (which is signified by the Feast of Weeks).    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: