1 กษัตริย์ 6:22

Studie

     

22 และพระองค์ทรงบุพระนิเวศทั้งหลังด้วยทองคำ จนพระนิเวศนั้นสำเร็จทั้งสิ้น แท่นบูชาทั้งแท่นที่เป็นของห้องหลัง พระองค์ก็ทรงบุด้วยทองคำ


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 22. Also pure love enters into all the process of the formation of the heavenly character, and all worship in the heavenly state is from pure love.
Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org