1 กษัตริย์ 6:20

Studie

     

20 ส่วนข้างในห้องหลังนั้นยาวยี่สิบศอก กว้างยี่สิบศอก และสูงยี่สิบศอก และพระองค์ทรงบุด้วยทองคำบริสุทธิ์ พระองค์ทรงกรุแท่นบูชาด้วยไม้สนสีดาร์ด้วย


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 20. And the quality of the inmost degree is the conjunction and fulness of goodness and truth and their degrees in equality; the expression of celestial love; and of worship from celestial and spiritual love combined.
Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org