Jonah 3

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← Jonah 2   Jonah 4 →

2 «Ənkər akk'aɣrəm wa zəwwəran ən Ninif, təməlaɣ i məssawəs əmazal wa dak-z-aga sər-san əmərədda.»

3 Ikkəwan Yunəs y Amaɣlol igla ikka Ninif. Ninif iket an aɣrəm a imos as kundaba karad adan ən teklay a fəl tu-z-iɣrəs awedan.

4 As din-osa Yunəs, iga əzəl-net wa azzaran issiwal aɣrəm, immal y aytedan əmazal wa sər-san d-iga, igann-asan : «Da da har əkkozat təmərwen n əzəl aɣrəm wa n Ninif ad iɣrəd ətəwəhlak!»

5 Əzzəgzanan Kəl-Ninif əs Məššina, ənamardan s əzum, əɣradan telassay ən səlsa-nasan win təfəyyawt əganen daɣ bəhu, gər win waššarnen-nasan wala win madrornen-nasan.

6 As isla əmənokal isalan win, inkar daɣ təssəwt-net ta n taɣmar, ikkas takatkat-net ta n təmmənukəla, ilsa isəlsa əganen daɣ bəhu, təzzar iqqim daɣ ezəd.

7 Təzzar izzərzag əmənokal aɣrəm ən Ninif tanat təmosat as omaran ənta əd məššəwwar-net as aytedan d aharay wa əndarran, əd wa n šitan kul ad ammazzayan əd tattay əd tassay.

8 Inna: «Aytedan kul əd hərwan alsinet isəlsa əganen daɣ bəhu, aɣrinet Məššina əs gəlleyat. Awedan kul ammazzayet d ark alxal wa iga əd tallabəst ta itamazal.

9 «Ma issanan! Mijas Məššina a danaɣ-ihənəttət, igməd-t'alham wa labasan a, issurəf-ana, naqqam da wər nəhlek!»

10 Inay Məššina as Kəl-Ninif əmməzzayan d ark alxal wa gan, təzzar issoraf-asan əqqiman da wər dasan-iga ahluk wa imal.

← Jonah 2   Jonah 4 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 213

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 588, 623, 4779, 7520, 7523, 9437, 9723 ...

Apocalypse Revealed 166, 337, 492, 567

Sacred Scripture 51

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: