Jonah 2

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← Jonah 1   Jonah 3 →

2 Illa den da as iggaz šin əsənnəməl fəl Amaɣlol, Əməli-net,

3 igannu: Təga fall-i təssust, əɣreɣ Amaɣlol ikkəwan-i Əggazaɣ ilɣi ən nəmməttan, əgmaya taggazt təsleɣ-i

4 Eder ən gərwan daɣ-i in-təgara, aman-nasan əlmazan-i Šigufufen-nak n aman əd tənazzamaren-nak tallamnat dənnəg-i.

5 Har sammadranaɣ as tawastaɣa, tawakkasa dat-ək, Mišan ad ələsaɣ asawad daɣ ahan-nak di zəddigan.

6 Agarew ilmaz-i, təgərsut as di-ittaf, aman win ader ənərkab a di-əgan, ilattan-nasan eɣaf-in dər tattalan.

7 Tidəkəyye har eres n ədɣaɣan əɣila šisəhar n alaxirat har faw as fall-i du-ɣaffalnat. Mišan kay Amaɣlol, Əməli-nin, anu wər nəl'eder a daɣ-i du-təkkasa.

8 Iman, as di-əggazan šin agamad, Amaɣlol as malallaya. Təwatray-nin, ehan-nak di zəddigan daɣ-as təssəsama.

9 Inaɣbidan n əssənəman, əmməzzayan əd wa imosan əməggi ən tənaɣen.

10 Mišan nak ad əkəta əssiggada təmmal təgât daɣ godan y ak. Addawalan win dat-ək əge a tan-assanda, fəlas kay Amaɣlol a d-əffalan efsan!

11 Təzzar omar Amaɣlol kifi s a d-afsu Yunəs daɣ tama n agarew.

← Jonah 1   Jonah 3 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 212

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 247, 756, 1691, 3880, 4728, 6726, 8278 ...

Apocalypse Revealed 191

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: