Genesis 8

Studovat vnitřní smysl

Tamajaq Portions     

← Genesis 7   Genesis 9 →

1 Ikta-ddu Məššina Nux əd mudaran kul win dər-əs ənamahanen attin. Təzzar issəgar-du Məššina aḍu fəl aṃadal, əggazan aṃan šin təlkit.

2 Əzzəkken aṃan win ṣarrutan n aṃadal əd win jənnawan. Iffəsta akonak.

3 Dəffər ṭameday n əzəl əd ṣəmmosat təṃərwen əggazan aṃan šin n afanaz. Ad ṣattakan aṃan s a ənḍərran a ənḍərran fəl aṃadal.

4 Immədgar attin gər ədɣaɣan win n Ararat əzəl wa n ṃaraw d əṣṣa daɣ təllit ta n əṣṣayat.

5 Ad əfannazan aṃan har təllit ta n ṃarawat. Əzəl w'azzaran ən təllit ta ənta ad-d-ənafalalan mawan n ədɣaɣan.

6 As əganat əkkozat təṃərwen n əzəl olam Nux təxərəbbet ta iga daɣ attin,

7 issəgla aɣrut, igallan itaqqal-du har əṣtakan aṃan fəl aṃadal.

8 Təzzar issəgla tadabert fəl ad-iṣṣən kud aṃan əfnazan fəl tasayt n aṃadal wala.

9 Mišan tadabert ta abas id təssənṣa aḍar-net, təqqal-du Nux daɣ attin fəlas aṃadal kul as t-əlsan aṃan. Izzal-in əfus-net ibaz-tat izzogaz-tat-du attin.

10 Iqqim as ilas igi n əṣṣa aḍan, ilas-tat ikus daɣ attin issəgl-et.

11 As təga ṭakəst gəzzulat təqqal-t-idu tədad ala ibdagan ən zaytun, iṣṣan Nux amaran as aṃan əfnazan fəl aṃadal.

12 Iqqim tolas as iga əṣṣa aḍan iyyaḍ ilas-du təyya ən tadabert. Mišan wər t-in-təles tewaɣlay.

13 Daɣ əzəl wa zzaran ən təllit ta n iyyat n awatay wa n ṣədisat ṭəmad d iyyan ən təməddurt ən Nux əɣradan aṃan aṣatak fəl əddənet. Təzzar olam Nux təxərəbbet ta n afalla n attin, iṣwad inay amaran as aṃadal iggaz šin taɣart.

14 As ig'əzəl wa n ṣanatat təṃərwen d əṣṣa daɣ təllit ta n ṣanatat iqqur aṃadal.

15 Təzzar iššewal Məššina i Nux iṇṇ-as:

16 «Əg̣məd attin kay əd tənṭut-nak əd bararan-nak əd təḍoden ən bararan-nak.

17 Təkkəsa-du imudaran kul win dər-ək ənamahanen attin, əganen daɣ əzzənəf kul ən g̣ədad əd hərwan əd tawaqqast əd lumət-lumət, əggəzanet šin n ara, fələyləyanet daɣ əddənet, wəšənkəlanet.»

18 Ig̣mad-du Nux ənta harkid bararan-net əd tənṭut-net əd təḍoden ən bararan-net.

19 Imudaran, lumət-lumət, ig̣ədad, d a wa illomen aṃadal kul, əntanay da əg̣madan-t-idu irawan əs rawan.

20 Ikras Nux edagg ən təkutay y Əməli, obaz-du daɣ mudaran kul win wər nəṃṃəḍas əd g̣ədad kul win wər nəṃṃədas, igzam-tan, ikway-tan fəl adag wa ikras da, ig-en takuṭay y Əməli.

21 Iwat Əməli aɣas wa, oggam-tu. Təzzar iṇṇa daɣ ṃan-net har faw wər z-ələsa əsəwər n aṃadal tulɣant fəl əddəlil n awedan fəlas tədag əṇṇiyat-net s arak-mazalam ɣur təmməḍrəyt har faw, amaran wər z-ələsa ahluk ən təxlək təddarat a təqqal šilat n a wa əge da.

22 Iket əddənet təllay ətaggin ṇabalan d allayan d aṣamed əd tukṣay d awelan əd təgrəst d ahad d azal.

← Genesis 7   Genesis 9 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 409


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 37, 470, 482, 586, 737, 755, 813, ...

Apocalypse Revealed 936


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 538, 610, 633, 638, 644

Spiritual Experiences 2348

Jiný komentář

  Příběhy:


Kázání:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:22, 6:5, 7:2, 3, 6, 11, 23, 24, 9:10, 11, 15, 12:7, 8, 19:29

Exodus 14:21, 29:18, 25

Leviticus 1:3, 9, 13, 17

1 Samuel 26:19

2 Kings 19:37

Job 12:15

Psalms 58:4, 115:12

Isaiah 44:27, 54:9

Jeremiah 33:25, 50:38, 51:27

Zechariah 10:11

Matthew 7:11

Mark 21, 22

Ephesians 5:2

2 Peter 2:5

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Meaning of Noah and the Flood - Swedenborg and Life

Is the Noah’s Ark story in the book of Genesis really about God destroying creation? A spiritual Bible interpretation of the story reveals its true meaning.


The Meaning of Noah and the Flood - Swedenborg and Life

Is the Noah’s Ark story in the book of Genesis really about God destroying creation? A spiritual Bible interpretation of the story reveals its true meaning.


The Meaning of Noah and the Flood - Swedenborg and Life

Is the Noah’s Ark story in the book of Genesis really about God destroying creation? A spiritual Bible interpretation of the story reveals its true meaning.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Correspondences of Animals
Illustrations of three places where animals are mentioned in the Word. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Memory Verse: The Lord's Fruitful Harvest
Activity | Ages 4 - 14

 Noah and the Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah Builds an Altar
Project | Ages 4 - 10

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah’s Altar
Article | Ages 15 - 17

 Noah Sends a Dove
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Noah Thanks the Lord
Make a rainbow above Noah's altar and draw a picture of what you are thankful for.
Project | Ages 4 - 10

 Now We Begin Again…
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Olive Tree and Branch
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Seedtime and Harvest
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Dove
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The End of the Flood
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 The Flood Comes to an End
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Flood Comes to an End
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Doves
Project | Ages 7 - 14


Přeložit: