Genesis 8

Studovat vnitřní smysl

       

1 Ikta-ddu Məššina Nux əd mudaran kul win dər-əs ənamahanen attin. Təzzar issəgar-du Məššina aḍu fəl aṃadal, əggazan aṃan šin təlkit.

2 Əzzəkken aṃan win ṣarrutan n aṃadal əd win jənnawan. Iffəsta akonak.

3 Dəffər ṭameday n əzəl əd ṣəmmosat təṃərwen əggazan aṃan šin n afanaz. Ad ṣattakan aṃan s a ənḍərran a ənḍərran fəl aṃadal.

4 Immədgar attin gər ədɣaɣan win n Ararat əzəl wa n ṃaraw d əṣṣa daɣ təllit ta n əṣṣayat.

5 Ad əfannazan aṃan har təllit ta n ṃarawat. Əzəl w'azzaran ən təllit ta ənta ad-d-ənafalalan mawan n ədɣaɣan.

6 As əganat əkkozat təṃərwen n əzəl olam Nux təxərəbbet ta iga daɣ attin,

7 issəgla aɣrut, igallan itaqqal-du har əṣtakan aṃan fəl aṃadal.

8 Təzzar issəgla tadabert fəl ad-iṣṣən kud aṃan əfnazan fəl tasayt n aṃadal wala.

9 Mišan tadabert ta abas id təssənṣa aḍar-net, təqqal-du Nux daɣ attin fəlas aṃadal kul as t-əlsan aṃan. Izzal-in əfus-net ibaz-tat izzogaz-tat-du attin.

10 Iqqim as ilas igi n əṣṣa aḍan, ilas-tat ikus daɣ attin issəgl-et.

11 As təga ṭakəst gəzzulat təqqal-t-idu tədad ala ibdagan ən zaytun, iṣṣan Nux amaran as aṃan əfnazan fəl aṃadal.

12 Iqqim tolas as iga əṣṣa aḍan iyyaḍ ilas-du təyya ən tadabert. Mišan wər t-in-təles tewaɣlay.

13 Daɣ əzəl wa zzaran ən təllit ta n iyyat n awatay wa n ṣədisat ṭəmad d iyyan ən təməddurt ən Nux əɣradan aṃan aṣatak fəl əddənet. Təzzar olam Nux təxərəbbet ta n afalla n attin, iṣwad inay amaran as aṃadal iggaz šin taɣart.

14 As ig'əzəl wa n ṣanatat təṃərwen d əṣṣa daɣ təllit ta n ṣanatat iqqur aṃadal.

15 Təzzar iššewal Məššina i Nux iṇṇ-as:

16 «Əg̣məd attin kay əd tənṭut-nak əd bararan-nak əd təḍoden ən bararan-nak.

17 Təkkəsa-du imudaran kul win dər-ək ənamahanen attin, əganen daɣ əzzənəf kul ən g̣ədad əd hərwan əd tawaqqast əd lumət-lumət, əggəzanet šin n ara, fələyləyanet daɣ əddənet, wəšənkəlanet.»

18 Ig̣mad-du Nux ənta harkid bararan-net əd tənṭut-net əd təḍoden ən bararan-net.

19 Imudaran, lumət-lumət, ig̣ədad, d a wa illomen aṃadal kul, əntanay da əg̣madan-t-idu irawan əs rawan.

20 Ikras Nux edagg ən təkutay y Əməli, obaz-du daɣ mudaran kul win wər nəṃṃəḍas əd g̣ədad kul win wər nəṃṃədas, igzam-tan, ikway-tan fəl adag wa ikras da, ig-en takuṭay y Əməli.

21 Iwat Əməli aɣas wa, oggam-tu. Təzzar iṇṇa daɣ ṃan-net har faw wər z-ələsa əsəwər n aṃadal tulɣant fəl əddəlil n awedan fəlas tədag əṇṇiyat-net s arak-mazalam ɣur təmməḍrəyt har faw, amaran wər z-ələsa ahluk ən təxlək təddarat a təqqal šilat n a wa əge da.

22 Iket əddənet təllay ətaggin ṇabalan d allayan d aṣamed əd tukṣay d awelan əd təgrəst d ahad d azal.

  

Exploring the Meaning of Genesis 8      

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia":

Arcana Coelestia 832. The subject which now follows in due connection is the man of the new church, who is called "Noah"; and in fact the subject is his state after temptation, even to his regeneration, and thereafter.

Arcana Coelestia 833. His first state after temptation, and his fluctuation between what is true and what is false, until truths begin to appear, is treated of (verses 1 to 5).

Arcana Coelestia 834. His second state which is threefold: first, when the truths of faith are not yet; next, when there are truths of faith together with charity; and afterwards, when the goods of charity shine forth (verses 6 to 14).

Arcana Coelestia 835. His third state, when he begins to act and think from charity, which is the first state of the regenerate (verses 15 to 19).

Arcana Coelestia 836. His fourth state, when he acts and thinks from charity, which is the second state of the regenerate (verses 20, 21).

Arcana Coelestia 837. Lastly, the new church, raised up in the place of the former is described (verses 21, 22).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 8      

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia":

Arcana Coelestia 832. The subject which now follows in due connection is the man of the new church, who is called "Noah"; and in fact the subject is his state after temptation, even to his regeneration, and thereafter.

Arcana Coelestia 833. His first state after temptation, and his fluctuation between what is true and what is false, until truths begin to appear, is treated of (verses 1 to 5).

Arcana Coelestia 834. His second state which is threefold: first, when the truths of faith are not yet; next, when there are truths of faith together with charity; and afterwards, when the goods of charity shine forth (verses 6 to 14).

Arcana Coelestia 835. His third state, when he begins to act and think from charity, which is the first state of the regenerate (verses 15 to 19).

Arcana Coelestia 836. His fourth state, when he acts and thinks from charity, which is the second state of the regenerate (verses 20, 21).

Arcana Coelestia 837. Lastly, the new church, raised up in the place of the former is described (verses 21, 22).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 409


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 37, 470, 482, 586, 737, 755, 813, ...

Apocalypse Revealed 936


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 538, 610, 633, 638, 644

Spiritual Experiences 2348

Jiný komentář

  Příběhy:


Kázání:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:22, 6:5, 7:2, 3, 6, 11, 23, 24, 9:10, 11, 15, 12:7, 8, 19:29

Exodus 14:21, 29:18, 25

Leviticus 1:3, 9, 13, 17

1 Samuel 26:19

2 Kings 19:37

Job 12:15

Psalms 58:4, 115:12

Isaiah 44:27, 54:9

Jeremiah 33:25, 50:38, 51:27

Zechariah 10:11

Matthew 7:11

Mark 21, 22

Ephesians 5:2

2 Peter 2:5

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Meaning of Noah and the Flood - Swedenborg and Life

Is the Noah’s Ark story in the book of Genesis really about God destroying creation? A spiritual Bible interpretation of the story reveals its true meaning.

Genesis 8:1 >> 35:00
, 35:00
, 40:00
, 01:10:00
Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Correspondences of Animals
Illustrations of three places where animals are mentioned in the Word. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Memory Verse: The Lord's Fruitful Harvest
Activity | Ages 4 - 14

 Noah and the Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah Builds an Altar
Project | Ages 4 - 10

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah’s Altar
Article | Ages 15 - 17

 Noah Sends a Dove
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Noah Thanks the Lord
Make a rainbow above Noah's altar and draw a picture of what you are thankful for.
Project | Ages 4 - 10

 Now We Begin Again…
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Olive Tree and Branch
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Seedtime and Harvest
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Dove
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The End of the Flood
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 The Flood Comes to an End
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Flood Comes to an End
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Doves
Project | Ages 7 - 14


Přeložit: