Genesis 7

Studovat vnitřní smysl

Tamajaq Portions     

← Genesis 6   Genesis 8 →

1 Iṇṇa Əməli i Nux: «Əggəz attin kay d aɣaywan-nak fəlas ənayaɣ as kay ɣas a dat-i iṃosan aləs n alɣadil daɣ azzaman-nak.

2 Ədkəl yay əd təntay har əṣṣayat armaten daɣ tawaqqast əd hərwan win wər nəṃṃədas tədkəla yay əd təntay ɣas daɣ win əṃṃədasnen.

3 Ig̣ədad əntanay da ədkəl daɣ-san yay əd təntay har əṣṣayat armaten fəl ad d-irəg amasa-nnasan fəl aṃadal.

4 Fəlas ɣur əṣṣa aḍan nak ad in-assaglaɣ akonak az z-agin əkkozat təṃərwen n əzəl, iffay ehad-ezal. Ad-əṃəsaɣ fəl tasayt n aṃadal šixəllek kul šin əgeɣ.»

5 Immozal Nux arat kul w'as t-omar Əməli.

6 Nux iga ṣədisat ṭəmad n awatay as d-oṣa əlwabil wa əddənet.

7 Iggaz Nux attin ənta əd maddan-əs əd taɣur-əs əd təḍoden ən maddan-əs fəl ad aḍḍarragan y aṃan win əlwabil.

8 Tawaqqast əd hərwan win wər nəṃṃədas əd win əṃṃədasnen əd g̣ədad da wa illomen aṃadal kul,

9 kul əkkan-du Nux əṃosan əššin əššin yay əd təntay namaggazan dər-əs attin s əmmək w'as t-omar Məššina.

10 Dəffər əṣṣa aḍan, oṣan-du aṃan n əlwabil əddənet.

11 Daɣ awatay wa n ṣədisat ṭəmad ən təməddurt ən Nux, əzəl wa n ṃaraw d əṣṣa ən təllit ta n ṣanatat, ənta ad d-əg̣g̣əzzayan aṃan s aṣṣahat daɣ ṣarrutan n aṃadal, bajaɣjaɣan-du aṃan win jənnawan əntanay da.

12 Iffay akonak fəl aṃadal har iga əkkozat təṃərwen n əzəl iffay ehad-ezal.

13 Əzəl wədi da, ad iggaz Nux attin ənta əd bararan-net Šem, Xam əd Yafet, əd taɣur-əs əd təḍoden šin karadat ən bararan-net.

14 Iggaz-tu tolas əkkulluk n əzzənəf ən tawaqqast d əkkulluk n əzzənəf ən hərwan, d əkkulluk n əzzənəf ən lumət-lumət əllomatnen aṃadal, d əkkulluk n əzzənəf ən g̣ədad əd maggadan kul.

15 Taxlək kul as t-ad-d-əg̣madan əššin mudaran n əzzənəf kul əkkan-du Nux ənamaggazan dər-əs attin,

16 yay əd təntay, daɣ əzzənəf kul as əggəzan attin s əmmək as omar Məššina Nux. Təzzar ihar-in fall-as Əməli attin.

17 Ig'əlwabil əkkozat təṃərwen n əzəl iffay fəl aṃadal. Aṃan əg̣g̣əzzayan əsaddakalan attin.

18 Əttəyan aṃan, əg̣g̣əzzayan wəllen, əbbatan attin, izagaylal fall-assan.

19 Əssəfalan d aṃan har əlsan idɣaɣan kul win zagrotnen fəl tasayt n aṃadal.

20 Əlmazan-tan har tan-okayan əs ṃaraw ɣallan əd ṣəmmos.

21 I tu-təlla təxlək təddarat fəl aṃadal, kul təṃṃut: ig̣ədad, ihərwan, iwəxsan, idəmərdəmaran d aytedan win wašankalnen fəl aṃadal.

22 A wa daɣ izgar iṇfas fəl azzahir n aṃadal kul iṃṃut.

23 Iṃas Əməli a iddaran kul fəl aṃadal ad d-obazan ɣur aytedan har hərwan, lumət-lumət əd g̣ədad, kul ətawaṃasan fəl aṃadal Nux ɣas ad d-iqqiman ənta d a wa fall-as iggazan attin.

24 Igət n aṃan har iga ṭemeday n əzəl əd ṣəmmosat təṃərwen wər ifnez.

← Genesis 6   Genesis 8 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 7      

By Joe David

In Genesis 7:1-24, the literal text is the heart of the Noah and the Ark story. Noah and his family go into the ark, and bring animals with them, two by two. The flood comes, and the world is drowned, but the ark is safe, floating on the flood.

In the internal sense, the flood signifies the destruction of the "Most Ancient Church" - a stage in human development that was - at first - characterized by a simple monotheism, and an innocence, and a high degree of spiritual awareness. That's what Adam and Eve symbolize at first, but the stories of "the fall", and then Cain and Abel, and then their descendants, are the stories of the gradual but pervasive corruption of the spirituality of that time. A flood of water - representing a tide of evil and falsity - destroys that corrupted church, but the Lord preserves the remnants of good and truth that still exist (Noah, his family, and the selected animals), to provide for the beginning of a new church. That's what is meant by the ark and its preservation.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, ...

Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 408

True Christian Religion 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 565, 566, 661, 705, 747, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 538, 633, 644, 650

Jiný komentář

  Příběhy:


Kázání:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 5:32, 6:9, 17, 18, 22, 7:5, 9, 16, 8:2, 3, 13, 18, 20

Leviticus 11:11, 47

Job 12:14, 38:37

Psalms 104:6

Proverbs 8:28

Isaiah 24:18

Ezekiel 14:14

Amos 9:6

Matthew 24:38, 39, 25:10

Luke 1:6, 17:27

Hebrews 11:7

1 Peter 3:20

2 Peter 2:5, 3:6

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: