Genesis 13

Studovat vnitřní smysl

       

1 A di da fəl ig̣mad Abram Maṣar, innəmad teṇeray ən Negab, ənta əd tənṭut-net d a wa ila kul, iddew dər-əs Lot.

2 Abram ikna təgərgist daɣ hərwan d əzrəf d urəɣ.

3 Iṇkar Abram ad itagalat gər Negab d əɣrəm ən Bet-El, har oṣa edag wa daɣ izzəbbat əs tizarat, gər Bet-El d Ay,

4 edag wa daɣ ikras edagg ən təkutay dat a wen. Iɣbad Əməli.

5 Lot a dər-əs iddewan ənta da ila eharay wa ənḍərran əd wa zəwwaran iṃos aɣaywan aggen.

6 A wa əgan hərwan-nasan daɣ igət abas tan-eway akal, wər əfregan aharog.

7 Təggaz-tu tamazaq šin n amel gər maḍanan n Abram əd win Lot. As itagg'a wen Kəl Kanan əd Kəl Fəriz əntanay da əɣsaran daɣ akal wen.

8 Iṇṇ'Abram i Lot: «Ma tu təmal tamazaq gar-i dər-ək wala gər maḍanan-in əd win-nak fəlas iməḍrayan a nəṃos.

9 Akal ket-net illa dat-ək. Mazzay dər-i: As ṭətrama nak ad-ak adannaga as tədənnaga nak ad-ak əṭrəma.

10 Idkal Lot aṣawad-net inay as aṃadal kul n agarew wa n Yorden ket-net išwa, šilan aljannat, madeɣ aɣlal n agarew wa n Ənnil, har əɣrəm ən Tsohar, harwa wər ihlek Əməli Sədom əd Gamora.

11 Isaṇṇafran Lot i ṃan-net tatawla kul wa n Yorden, iggəlat iddənnag. Esaway wa da as əmməzzayan məḍrayan.

12 Abram iɣsar daɣ akal wa n Kanan.Mišan Lot ənta iɣsar daɣ ɣələyɣəlayan ən ɣərman ən tatawla ən Yorden. Ikras ihəktan-net har Sodom.

13 Kəl Sədom əṃosan ark-aytedan əknanen tišit ən nasbakkadan dat udəm n Əməli.

14 Iṇṇa Əməli y Abram, dəffər as immizzay əd Lot: «Ədkəl aṣawad-nak əṣwəd daɣ ṭamasna d agala əd dənnəg d aṭaram,

15 fəlas akal kul wa togge da ad-ak-k-akfa kay d əzzurriya-nnak har faw.

16 Ad-agaɣ əzzurriya-nnak šilat ən təblalen n aṃadal as kundaba awedan wa ifragan a tanat iššiḍən a-tu-z-iššiḍənan.

17 Əbdəd awəy d akal sas agawer-net əd təzzəgrət-net fəlas tehakkay a dak-ku-z-aga.»

18 Iggəlat Abram ikras ihəktan-net daɣ eškan zagrotnen əhanen edag wa daɣ iɣsar Mamre dagma n əɣrəm wa n Xebron. Iɣsar den da. Ikras edagg ən təkutay y Əməli.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1541, 1542, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 414, 415


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 440, 1025, 1453, 1540, 1680, 2909, 2970, ...

Apocalypse Revealed 503

True Christian Religion 635


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 600, 654, 768

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 41

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:4, 5, 6, 7, 8, 9, 14:12, 13, 14, 17:2, 6, 18:1, 20, 19:1, 13, 24, 25, 20:15, 22:17, 23:2, 24:1, 35, 26:13, 14, 28:14, 30:43, 32:13, 34:30, 35:27, 36:7

Numbers 13:22, 23:10

Joshua 15:13

1 Samuel 2:17

2 Samuel 1

2 Chronicles 1:9

Job 5:25

Psalms 107:34

Jeremiah 23:14

Acts 7:5

Galatians 3:16

Hebrews 11:9

2 Peter 2:7

Revelation 11:8

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Meaning of Sodom and Gomorrah

Focus on the internal meaning of the Sodom and Gomorrah story

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Abraham and Lot View the Land
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Abram and Lot
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Abram and Lot
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Abram and Lot
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Dividing the Land of Canaan Review Questions
Choose words from a word bank to complete sentences about the division of the land of Canaan.
Activity | All Ages

 God’s Covenant with Abram
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Call of Abram
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: