Genesis 11

Studovat vnitřní smysl

       

1 Daɣ əddənet ket-net wər-itawašawal ar awal iyyanda.

2 Əmalan-tu aytedan ətagalatnen ad d-əhanen sas dənnəg, əgrawnen asalwa iyyan daɣ aṃadal ən Šinar, əɣsaran daɣ-as.

3 Ənamaṇṇan gar-essan: «Əndawat, ad-nagu bargitan, nassaŋŋ-en əs tamsay.» Əgan-tan daɣ adagg ən təhun, əgan kolta daɣ adagg ən talaq.

4 Təzzar əṇṇan: «Əndawat, əkrəsatanaɣ aɣrəm d ogga iḍḍasan ijənnawan, ilatanaɣ eṣəm ad wər nəwəziwəz fəl tasayt n aṃadal.»

5 Izzəbbad-du Əməli fəl ad-inəy aɣrəm d ogga win karrasan maddanəs n Adəm.

6 Təzzar iṇṇa Əməli: «Əntanay da əqqalan aɣrəf iyyanda, əššewalan awal iyyanda. Kud a wa da as əṣṣəntan wədi daɣ a ilkaman wər t-illa a dər z-əgmiyan arn-asan.

7 Əndawat, zabbatatana, ad-nəsənnəffəy awal-nasan fəl ad-ibas ətinəməsəsəgrin gar-essan.»

8 Den da a tan-izawwazawaz Əməli fəl tasayt n aṃadal kul, təzzar əzazzakken akaras n əɣrəm.

9 A di da fəl iga eṣəm Babel fəlas den da ad isannaffay Əməli awal ən maddanəs n Adəm, amaran den da tolas a tan izawwazawaz fəl tasayt n aṃadal.

10 Ənta da əzzurriya ən Šem: Šem iga ṭemeday n awatay as eraw Arfakšad, əššin elan dəffər əlwabil.

11 Šem iga ṣəmmosat ṭəmad n awatay dəffər təhut n Arfakšad, itaraw-du bararan əd təbararen.

12 Arfakšad as iga karadat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos eraw Šela.

13 Arfakšad ig'əkkozat ṭəmad n awatay əd karad dəffər təhut ən Šela itaraw-du bararan əd təbararen.

14 Šela iga karadat təṃərwen n awatay as eraw Eber.

15 Šela ig'əkkozat ṭəmad n awatay əd karad dəffər təhut n Eber, itaraw-du bararan əd təbararen.

16 As iga Eber karadat təṃərwen n awatay d əkkoz eraw Feleg.

17 Eber iga əkkozat ṭəmad n awatay əd karadat təṃərwen dəffər təhut ən Feleg, itaraw-du bararan əd təbararen.

18 As iga Feleg karadat təṃərwen n awatay eraw Ru.

19 Feleg iga ṣanatat ṭəmad n awatay əd ṭaza dəffər təhut ən Ru, itaraw-du bararan əd təbararen.

20 As iga Ru karadat təṃərwen n awatay d əššin eraw Sərug.

21 Ru iga ṣanatat ṭəmad n awatay d əṣṣa dəffər təhut ən Sərug, itaraw-du bararan əd təbararen.

22 As iga Sərug karadat təṃərwen n awatay eraw Naxor.

23 Sərug iga ṣanatat ṭəmad n awatay dəffər təhut ən Naxor, itaraw-du bararan əd təbararen.

24 As iga Naxor ṣanatat təṃərwen n awatay əd ṭaza eraw Terax.

25 Naxor iga ṭemeday n awatay əd ṃaraw əd ṭaza dəffər təhut ən Terax, itaraw-du bararan əd təbararen.

26 As iga Terax əṣṣayat təṃərwen n awatay eraw Abram, Naxor əd Haran.

27 Ənta da əzzurriya ən Terax. Terax eraw Abram, Naxor, əd Haran. Haran eraw Lot.

28 Haran aba-tu dat ši-s daɣ akal wa daɣ ihu, daɣ əɣrəm n Ur wa n Kəl Kasday.

29 Abram əd Naxor əzlafan: Abram izlaf Saray, Naxor izlaf Milka, elles ən Haran, šis ən Milka əd Yiska.

30 Saray wər tətirəw, wər təla barar waliyyan.

31 Iddew Terax əd rur-es Abram d ahaya-nnet Lot ag Haran əd təḍaggalt-net Saray tanṭut ən rur-es Abram. Əg̣madan aɣrəm n Ur wa n kəl Kasday s akal ən Kanan. Əglan har oṣan aɣrəm ən Xaran, əɣsaran daɣ-as.

32 Taɣrəst ən Terax ṣanatat ṭəmad n awatay əd ṣəmmos, aba-tu daɣ Xaran.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 470, 737, 1020, 1279, 1280, 1281, 1282, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 412


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 482, 575, 1183, 1221, 1283, 1430, 1799, ...

Apocalypse Revealed 717

The Last Judgement 54, 58

True Christian Religion 121, 276, 754


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 1029

Five Memorable Relations 21

Last Judgment (Posthumous) 107, 108

Spiritual Experiences 155, 4984

Marriage 121

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 1:26, 10:5, 10, 21, 12:4, 5, 14:10, 12, 15:7, 16:1, 2, 18:21, 22:20, 24:10, 15, 24, 25:21, 27:43, 28:10, 29:4, 31

Joshua 24:2

Judges 13:2

1 Samuel 1:2, 5

2 Kings 19:12

1 Chronicles 1:17

Nehemiah 9:7

Psalms 33:10

Isaiah 37:12

Daniel 1:2, 4:27

Zechariah 5:11

Matthew 1:1

Luke 7, 3:23, 34

Acts 2:6, 7:2, 4

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 The Call of Abram
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Call of Abram
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Call of Abram
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Call of Abram
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Tower of Babel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Tower of Babel
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tower of Babel
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 When People Turn Away from the Lord: The Tower of Babel
Worship Talk | Ages 7 - 14

 You Shall Be a Blessing
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: